Bali a Singapur

14 denní zájezd   Indonézie Indonézie    Vzdálené země

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: snídaně   


Ostrov Bali je v současné době nejvyhledávanější turistickou destinací Indonésie. Přestože je malý rozlohou, návštěvník zde najde vše, co potřebuje k aktivně strávené příjemné dovolené. Dlouhé písečné pláže s možností surfování, korálové útesy s množstvím pestrobarevných ryb nedaleko od břehu, malebná krajina s terasovitými políčky ve vnitrozemí, bezpočet exotických chrámů a svatyní, výborná kuchyně, atraktivní tradiční taneční vystoupení a hlavně příjemní hostitelé jsou hlavními lákadly Bali. Sousední Lombok zatím turistický boom teprve čeká, nicméně o to máte pádnější důvod nečekat a navštívit tento ostrov právě teď. Zájezd připravila Ing. Martina Kosková K ZÁJEZDU BUDEME NA JAŘE POŘÁDAT PREZENTACI PRO ROZHODLÉ I DOSUD NEROZHODLÉ ZÁJEMCE. ZÁJEMCE O PREZENTACI PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ZÁJMU V CK.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přílet na Bali , ubytování v oblasti Jimbaranu .
3. den: Dopoledne odpočinek u moře či v hotelu, možnost relaxačních masáží, odpoledne výlet na poloostrov BUKIT, návštěva jednoho z nejposvátnějších chrámů na Bali ULUWATU, který byl postaven na mořském útesu. Možnost večeře ve vyhlášené rybí restauraci v Jimbaranu .
4. den: Výlet k nádhernému chrámu TANAH LOT , který vděčí za svou popularitu především nevšední poloze na skále nad mořem, odpoledne světoznámé středisko a pláž KUTA , koupání, nákupy.
5. den: Cestou do vnitrozemí zastávka v hlavním městě ostrova DENPASAR – náměstí Paputan připomínající odboj Balijců proti Nizozemcům, Museum Bali-etnograficko-historické museum, největší chrám v Denpasaru Agung Jagatnata, obklopený tropickou zahradou, UBUD – centrum umění na Bali, návštěva nejznámější zdejší atrakce – OPIČÍ LES – s roztroušenými svatyněmi a spoustou drzých opic.
6. den: UBUD - ráno turistická procházka kolem terasovitých rýžových políček, návštěva jedné z četných ubudských uměleckých galerií nebo dílen, PEJENG – chrám Penataran Sasih, ve kterém se nachází tzv. Pejengský měsíc, největší bronzový gong, jaký byl v minulosti vyroben, v podvečer PETULU – pozorování stovek volavek slétajících se pravidelně na jedno místo. Večer návštěva tradičního tanečního představení.
7. den: Výlet z Ubudu, GOA GAJAH (Sloni jeskyně)-posvátný komplex v džungli, GUNUNG KAWI-královské hrobky z 11 století vytesané do skály, TIRTA EMPUL-nejposvátnější zřídla na Bali, kam přicházejí poutníci aby se očistili duchovně a vyléčili tělesné neduhy.
8. den: Výlet z Ubudu k největšímu a zároveň velmi posvátnému balijskému jezeru BATUR, které se rozkládá v kráteru stejnojmenné sopky a kde sídlí bohyně Déví Danu, chrám PURA ULUN DANU BATUR, poutní místo BESAKIH - nejrozsáhlejší a nejposvátnější chrámový komplex na Bali, ležící na svazích nejvyšší balijské sopky Gunung Agung, zastávka v městečku BANGLI-chrám Kehen, jeden z nejstarších chrámů na Bali.
9. den: Město KLUNGKUNG se zachovalými zbytky královského paláce Taman Gili (v překladu-Ostrovní zahrady) , unikátní ukázky klasické wayangové malby na stropech pavilónů. GOA LAWAH -Netopýří chrám, kde za hlavní svatyní se nachází jeskynní výklenek obsypaný netopýry, kouzelný vodní palác TIRTAGANGGA , ubytováni v oblasti Amedu.
10. den: Celodenní výlet do severní části Bali - procházka pralesem k vodopádu LES, chrám MEDUWE KARANG s neobvyklými reliéfy vč.známého „cyklisty“, vodopády GIT GIT, jezero BRATAN, malebný jezerní chrám ULUN DANU, průjezd kolem menšího jezera BUYAN, ojedinělý buddhistický klášter BUDDHA VIHARA.
11. den: Přelet do Singupuru, ubytování.
12. den: SINGAPUR - prohlídka jednoho z nejčistších a nejzajímavějších měst světa s úchvatnou kosmopolitní atmosférou. Návštěva centra města s koloniální čtvrtí a křesťanskými kostely (katedrála sv. Ondřeje, Arménský kostel aj,), barevné čínské čtvrti s malebnými chrámy (např. Buddha Tooth Relic Temple, Thian Hock Keng Temple), čtvrti Little India (malá Indie) se zajímavými chrámy (Sri Srinivasa Perumal, Sri Vadapathira Kaliamman aj.) i muslimské části s mešitou Sultan Masjid. Na závěr navštívíme i proslulou Orchard Street s vyhlášenými hotely a nákupními centry.
13. den: Odlet do Evropy.
14. den: Návrat do Prahy.

Cena obsahuje:

  • letenku na Bali a zpět vč. letištních tax
  • přelet do Singapuru
  • dopravu minibusem
  • 11x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 9x snídani
  • průvodce

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 760 Kč)
TOPlist