Indie - Zlatý trojúhelník a kraj maharádžů Radžasthán - s vnitřními přelety - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Indie - Zlatý trojúhelník a kraj maharádžů Radžasthán - s vnitřními přelety

16 denní zájezd   Indie Indie    Vzdálené země

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   


+ Váránasí, Órčha, erotické Khajuráho

Náš zájezd Vás zavede k nejvelkolepějším památkám Indie, ke kterým bezesporu patří běloskvoucí Taj Mahal, růžové město Jaipur i pevnosti a paláce maharádžů v kraji Radžasthán. Zajedeme i na jih Radžasthánu, kde se nachází nádherné džinistické chrámy, které svou zdobností připomínají Alhambru. Při našem velkém okruhu navštívíte i další významné turistické magnety – posvátné Váránasí, starodávnou Órčhu, erotické Khajuráho.

Program připravila Ing. Martina Kosková

K zájezdu budeme na jaře / v létě pořádat prezentaci pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.


Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Dillí.
2. den: Přílet do DILLÍ. První část prohlídky DILLÍ. Staré město postavené za císaře Shah Jahana, největší mešita v Indii Jama Masjid. Raj Ghat – památník Ghandiho Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), prezidentského paláce a vládních budov v Novém Dillí. Nocleh v Dillí.
3. den: Dopoledne přejezd z Dillí do AGRY. Prohlídka Červené pevnosti v Agře (UNESCO) a slavného TAJ MAHAL. Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal. Nocleh v Agře.
4. den: Dopoledne přejezd z Agry do Jaipuru (Džajpúr). Prohlídka opuštěného města FATÉHPUR SÍKRÍ (UNESCO). Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny. Po cestě zastávka u unikátní studně ABHANERI STEPWELL. Nocleh Jaipur.
5. den: Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného také jako Růžové město. Zastávka u slavného průčelí paláce Havá Mahal neboli „paláce větrů“ se stovkami oken a řadou výklenků, odkud knížecí ženy sledovaly ruch na přilehlé ulici. Dopoledne návštěva velkolepé pevnosti AMBER FORT (vyjížďka na pevnost v džípech). Odpoledne Městský palác, ve kterém do dnešní doby sídlí knížecí rodina, zajímavá stará observatoř Jantar Mantar (UNESCO), aj. Nocleh Jaipur.
6. den: PUSHKAR (Puškar) – významné poutní město příznivců boha Brahmy s posvátným jezerem a 400 chrámy. Pyšní se 52 gháty, kde zbožní hinduisté smývají své hříchy a dalo by se tak nazvat „zmenšeným Varanásí“. Nocleh Pushkar.
7. den: Přejezd do Jodhpuru, „modrého města“ na okraji kamenité pouště Thar. JODHPUR (Džódhpur) – město ztělesňující romantiku Rádžastánu s majestátní pevností Mehrángarh vypínající se nad honosnými paláci a orientálními bazary. Nocleh Jodpur.
8. den: Přejezd do Udajpuru. Cestou zajížďka do MOUNT ABU – jediná horská stanice v Rádžastánu. Jezero Nakki, které je vroubeno koloniálními sídly a letními paláci rádžpútských vládců. DILVARA – džinistické chrámy v Dilváře patří mezi nejúchvatnější pamětihodnosti v zemi. Skupina několika mramorových chrámů vyniká neuvěřitelně spletitou a jemnou kamennou dekorací. Skulpturální detaily na branách, pilířích stropech návštěvníkům berou dech. Nocleh Udajpur.
9. den: Výlet z Udajpuru. RANAKPUR – unikátní chrámový komplex v pohoří Arávalí, jemuž vévodí velkolepý Ádináthův chrám, který je jedním z pěti nejposvátnějších míst pro džinisty. KUMBHALGARH – mohutná pevnost s hradbami, které se jako had vinou na svazích pohoří Arávalí do výšky 1050 m. Říkalo se jí také „Oko Méváru“, neboť panoramatický výhled sahá kilometry daleko. Nocleh Udajpur.
10. den: UDAJPUR – pohádkové město, jehož mramorové paláce a jezera obklopuje prstenec kopců. Městský palác, dílo s jedinečnou architekturou je komplex několika paláců a je nejrozlehlejší v Rádžastánu. Plavba po jezeře Pichola na ostrůvek Jag Mandir. Nocleh Udajpur.
11. den: Přelet do Varanasi s přestupem. Nocleh ve Varanásí.
12. den: Časně ráno projížďka na loďkách po posvátné řece Ganze. Prohlídka VARANÁSÍ, které je také nazýváno „věčným městem“. Uličky starého města patří k nejstarším v Indii. Odpoledne návštěva nedalekého Sarnathu. SARNATH je jedním z nejvýznamnějších budhistických center nejen v Indii. Je to místo, kam Buddha přišel poté, co došel osvícení, a konal zde své první kázání před svými bývalými učedníky. Prohlédnout si zde můžete Ashokův sloup, budhistické chrámy četných zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu. Večerní slavnost Aarti u řeky Gangy. Nocleh Varanasí.
13. den: Přelet do Khajuraha. Odpoledne prohlídka chrámů KHAJURAHO (světová památka UNESCO), chrám je proslaven erotickými sochami a řezbami jejichž předlohou byla slavná Kamasutra. Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich je dochovaných pouze 22. Nocleh Khajurago.
14. den: Transfer busem z Kajuraha do Jhansi. Cestou zastávka v ÓRČHA – historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Cesta vlakem do Dillí. Nocleh.
15. den: Dokončení prohlídky DILLÍ. Historický areál v Mehrauli (UNESCO) - Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na světě), Humayunova hrobka (UNESCO). Odlet do Prahy.
16. den: Návrat do Prahy.

Cena obsahuje:

 • leteckou dopravu Praha - Dillí - Praha (s přestupy)
 • letištní taxy
 • vnitrostátní lety Udajpur – Varanasí (s přestupem), Varanasí - Khajuraho
 • kompletní dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů) po Indii
 • cesta vlakem z Jhansi do Dillí (cca 4-5 hod)
 • 13x ubytování (dle času letu) v hotelu (2lůžk. pokoje s vlast. příslušenstvím)
 • 13x polopenzi
 • průvodce a místního průvodce
 • vstupy a plavby dle programu

Cena neobsahuje:

 • vízum (o podrobnostech k vyřízení víza Vás budeme včas informovat), ideální je zúčastnit se info schůzky, která proběhne nejspíše koncem léta 2023.
 • cena nezahrnuje bakšišné / spropitné ve výši cca 60 USD / os.

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 85 000 Kč (příplatek: 1940 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 8900 Kč)