Benelux - květinové korzo - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Benelux - květinové korzo

5 denní zájezd   Belgie Belgie Nizozemí Nizozemí    Krátkodobé poznávací zájezdy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   


Každoroční květinové korzo je hlavním magnetem tohoto zájezdu. Počátky této tradice sahají do poválečných let, kdy se jeden z pěstitelů chtěl pochlubit svou nebývalou úrodou. V současnosti je průvod vrcholem jarní květinové sezóny. Tento zájezd spojuje zážitky z návštěvy korza s poznáním nejznámějších turistických zajímavostí v zemích Beneluxu.


Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: Návštěva překrásně položeného města LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) – hlavní město s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásnějších náměstí v Evropě a s dalšími pozoruhodnostmi. Evropské město kultury 2000.
3. den: BRUGGY (UNESCO) – stavební skvost Belgie. Belgické Benátky s velkým množstvím malebných kanálů mezi historickými budovami, po kterých se konají vyhlídkové plavby. GENT – staré hlavní město Flander s velkým počtem dochovaných památek.
4. den: Přejezd do Holandska, „KVĚTINOVÉ KORZO“ – průvod alegorických vozů z květin. Odpoledne AMSTERDAM (UNESCO) – prohlídka města - náměstí Dam, královský palác, korunovační kostel Niwew Kerk, projížďka lodí po grachtech, pozdě odpoledne - večer odjezd zpět do ČR.
5. den: Příjezd v ranních hodinách.

Cena obsahuje:

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • 2x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s vl. přísl.)
  • 2x snídaně

Fakultativně:

  • poj. léčebných výloh a storna (příplatek: 225 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 1600 Kč)