Gruzie - za zlatým rounem do bájné Kolchidy

12 denní zájezd   Gruzie Gruzie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   


Tak jako Iáson se svými Argonauty buďte i vy zváni do země hrdého národa, starobylých zvyků, bohaté kuchyně a divoké horské přírody. Vydejme se po stopách svaté Nino, patronky Gruzie, syrských poustevníků, jež zde žili ve skalních stěnách a zakládali půvabné kláštery, prožijme zlatý věk krále Davida Stavitele i proslulé královny Tamar. Poznáme všechny gruzínské kraje. Nejprve Kartli, srdce země a kolébku gruzínské státnosti s metropolemi Tbilisi a Mcchetou. Dále Svanetii - nejkrásnější a nejdrsnější kraj pod štíty Velkého Kavkazu. Pak úrodnou Imeretii a přímořské kraje, abychom záhy vyrazili divokou gruzínskou vojenskou silnicí až ke štítům Kazbegu. Nakonec budeme okouzleni krásou Kachetie, pravlasti pěstování vína i kraje pouštních scenérií. Sami pak zjistíte, že ono zlaté rouno je vlastně půvabná Gruzie sama.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
295-01 7.6. - 18.6.2024 44 490 Kč náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy. Přílet do TBILISI a přesun na ubytování.
2. den: Prohlídka TBILISI. Návštěvu začneme na levém břehu řeky Kury: katedrálou SAMEBA (sv. Trojice) a chrámem METECHI. Pak se přesuneme na pevnost NARIKALA s panoramatickou vyhlídkou na město, projdeme si hlavní památky Starého města (mešitu, hamám, arménský kostel sv. Jiří, katedrálu Sioni) a Rustaveliho třídu.
3. den: Po snídani si prohlédneme hlavní památky ve městě MCCHETA (UNESCO): kostelík DŽVARI s magickými výhledy na město a soutok řek, katedrálu SVETICCHOVELI a chrám SAMTAVRO a v blízké soutěsce navštívíme skalní klášter ŠVIO-MGHVIME. Pak přejedeme do GORI na prohlídku rodného domku diktátora STALINA a pevnosti GORISCICHE. Za městem si projdeme starověké jeskynní město UPLISCICHE . Nocleh v Kutaisi.
4. den: Dopoledne se vydáme údolím řeky INGURI vzhůru do SVANETIE (UNESCO) do lůna VYSOKÉHO KAVKAZU. Po příjezdu do vysokohorského střediska MESTIE se projdeme po městě a navštívíme místní muzeum či některou z obranných věží. Bude-li možnost, vyjedeme lanovkou na panoramatickou vyhlídku nad městem. Dvě noci budeme spát v centru MESTIE.
5. den: Výlet terénními auty do UŠGULI, jednoho z nejkrásnějších městeček ve Svanetii. UŠGULI je nejvýše permanentně osídlené místo na světě dosahující nadmořské výšky 2 100 m a je vyzdobené asi 20 svanskými obrannými věžemi. Projdeme se po jednotlivých částech této slavné horské lokality. Na nocleh se vrátíme zpátky do Mestie.
6. den: V ranních hodinách opustíme Horní Svanetii a vrátíme se zpět do oblasti MINGRELIE. Nejprve se zastavíme u neogotického zámku ve městě ZUGDIDI a pak se přemístíme do subtropického kraje GURIE s rozsáhlými čajovými plantážemi. Odpoledne strávíme koupáním v moři v lázeňském letovisku UREKI proslaveném léčivým železitým pískem. Nocleh v Batumi.
7. den: Ráno navštívíme GONIO s hradbami antického města APSAROS s údajným hrobem apoštola Matěje. Poté si prohlédneme nejvýznamnější památky BATUMI, hlavního města ADŽÁRIE. Poté přejedeme do KUTAISI, kde si prohlédneme slavnou katedrálu BAGRATI (UNESCO) a nedaleké kláštery MOCAMETA a GELATI (UNESCO). Dva noclehy strávíme v Bakuriani.
8. den: Ráno si v lázeňském městečku BORDŽOMI prohlédneme rozsáhlý park s fontánami a lázeňskými domy. V historickém městě ACHALCICHE navštívíme malebný hradní komplex, mešitu, synagogu a osmanské lázně. Za městem shlédneme starobylý klášter SAPARA se zachovalými byzantskými freskami a přesuneme se do skalního města VARDZIA na břehu řeky Kury s mnoha jeskyněmi propojenými tunely, schodišti a galeriemi.
9. den: První část dne nás čeká přejezd do oblasti KAZBEGI. Cestou se zastavíme v SAMTAVISI u středověkého chrámu s překrásnými reliéfy a na hradě v ANANURI. Pokračujeme gruzínskou vojenskou silnicí s mnoha panoramatickými zastávkami. Posléze si vyšlápneme nebo vyjedeme k magickému kostelíku SV. TROJICE. Nocleh v Stepancmindě.
10. den: V dopoledních hodinách přejedeme z Kazbegi do vinorodého kraje KACHETIE. Odpoledne uprostřed vinic v ALAVERDI navštívíme katedrálu sv. Jiří. Pak se přesuneme do areálu královské citadely v GREMI vypínající se mohutně nad krajinu. Ve správním městě TELAVI se projdeme starými uličkami, prohlédneme si opevnění a v nedalekém CINANDALI nás v zámečku spisovatele Čavčavadzeho čekají ochutnávky gruzínského vína. Nocleh v Telavi.
11. den: Ráno navštívíme romantické městečko SIGHNAGHI obehnané hradbami a nedaleký poutní klášter BODBE, kde je pohřbena svatá NINO, patronka Gruzie. Posléze se vydáme pouštní krajinou na ázerbájdžánskou hranici ke klášterním komplexům DAVID GAREDŽA. Odpoledne se vrátíme do Tbilisi na krátký nocleh.
12. den: Brzy ráno odlet z Gruzie a během dne přílet do Prahy.

Cena obsahuje:

  • zpáteční letenku Praha-Tbilisi
  • veškerou dopravu pronajatým autokarem a hromadnou dopravu dle programu
  • 11x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím
  • 10x večeři
  • 10x snídani
  • průvodce

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000 Kč (příplatek: 1160 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 6200 Kč)