Normandie a Bretaň

6 denní zájezd   Francie Francie    Krátkodobé poznávací zájezdy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: vlastní   

Propozice zájezdu

Bretaň - jedna z turisticky nejpřitažlivějších oblastí Francie, kterou proslavili již její obyvatelé v době prehistorické a zanechali nám po sobě proslulé menhiry a dolmeny. Normandie skýtá neobyčejné bohatství architektonických památek z různých dob.


Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: ROUEN - přístav, který patří Francii zásluhou Johanky z Arku. Staré město má zachované středověké uličky, gotické a renesanční domy a paláce, jednu z nejslavnějších katedrál Notre Dame. Ubytování.
3. den: Normandie - prohlídka nejzajímavějších míst: vyhlídka na pláž OMAHA BEACH, kde došlo k nejtvrdším bojům Spojenců v r. 1944. LE MONT-SAINT-MICHEL (UNESCO) - opevněný románsko-gotický klášter na žulovém ostrůvku uprostřed mořských písčin v zátoce proslulé rozdí¬lem hladiny mezi přílivem a odlivem. SAINT MALO - malebné město, přístav proslavený boji korzárů proti Angličanům.
4. den: - Nádherné pobřeží Bretaně – LOCMARIAQUER – Velký rozlomený menhir, dolmen a tumulus, QUIBERON – krátká procházka po rozervaném bretaňském pobřeží, CARNAC - městečko, v jehož okolí se nacházejí unikátní řady tvořené tisíci kamenů, VANNES – město s hrázděnými domy a hradbami..
5. den: Přejezd Francie, cestou kratší zastávka v CHARTRES (UNESCO) - jedinečná největší katedrála ve Francii.
6. den: Návrat v dopoledních hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 3x ubytování v hotelu

Fakultativně:

  • 3x snídaně (příplatek: 520 Kč)
  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
TOPlist