Jižní Francie - Provence a Languedoc

7 denní zájezd   Francie Francie    Pobytové zájezdy s výlety

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: vlastní   

Propozice zájezdu

- poznávání i koupání Zájezd připravila a průvodcuje Jarka Dvořáková, autorka knihy Toulky po Provence.

Poznámka: hotely neleží přímo u moře, koupání je v rámci výletů.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: Krátká prohlídka města LYON, kde je nejenom nejnovější architektura, ale i jeden z největších římských dochovaných amfiteátrů. Poté cesta do oblasti Valence, nocleh.
3. den: Vesnička ROUSSILON – prohlídka jedné ze 143 nejkrásnějších vesniček ve Francii a okrových dolů. Přejezd do ST. RÉMY - zde můžeme navštívit nejen římské město GLANUM, objevené teprve v r. 1921, ale i muzeum Vincenta van Gogha. Krátká zastávka ve městečku TARASCON. Poté pokračování do ARLES – prohlídka města s dochovanou arénou a římským amfiteátrem, ale i zákoutími, připomínajícími pobyt slavného malíře Vincenta van Gogha. Nocleh.
4. den: Přírodní park CAMARGUE – pěší procházka v rezervaci s možností pozorování zvířat žijících ve volné přírodě. Následně návštěva vesničky STES. MARIES-DE-LA-MER s unikátním opevněným kostelem. Možnost koupání. Dále zastávka v AIGUES-MORTES – zachované opevněné město, které je dnes s mořem spojeno pouze kanálem. Nocleh.
5. den: Dopoledne prohlídka unikátní technické památky UNESCO - zdymadel na CANAL DU MIDI. Poté odjezd do města CARCASONNE – prohlídka jednoho ze zachráněných středověkých opevněných měst se svými památkami. Na zpáteční cestě zastávka u pláží, možnost koupání.
6. den: Prohlídka SÉTE – možnost projížďky turistickým vláčkem podél kanálů, dále možnost plavby lodí s proskleným dnem ke skalním útesům, koupání. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
7. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 4x ubytování v hotelu

Slevy:

  • sleva za ubytování ve třílůžkovém pokoji (platí pouze pro společně přihlášené trojice) - 500 Kč/os.

Fakultativně:

  • 4x snídaně - 600 Kč
TOPlist