Auvergenské sopky, Lyon, Burgundsko

8 denní zájezd   Francie Francie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: vlastní   

Propozice zájezdu

Navštívíme nespoutanou přírodu Francouzského středohoří se šňůrou gigantických sopek. Neobyčejným zážitkem bude návštěva parku Vulcania v přírodní sopečné rezervaci nebo výjezd na Puy de Dôme. Burgundsko je prosperující kraj se světoznámými víny a velkolepou architekturou. Historií na Vás dýchnou skvosty Burgundska - město Dijon, opatství Fontenay i Vézelay.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2. den: VICHY - francouzské lázně na řece Allier s parkem pramenů, hrázděné domy, secesní stavby. Metropole Auvergne - CLERMOND FERRAND - rodiště Blaise Pascala. Prohlídka historického centra vč. románské katedrály Notre-Dame z černého sopečného kamene.
3. den: Kraj jedinečných sopek oblasti AUVERGNE. Přejezd do pohoří MONTS DÔMES – horské pásmo (30 km) s řetězcem 112 vyhaslých sopek. Navštívíme jedinečný tématický park VULCANIA, zde se seznámíme s tím, jak fungují sopky, moderní interaktivní technologie nám umožní zažít zemětřesení i sopečný výbuch. Odjezd vláčkem na vrchol vyhaslé nejznámější sopky PUY DE DÔME s neskutečným výhledem na vulkán, zbytky chrámu. Romantický ORCIVAL, městečko s románskou bazilikou a proslulou Madonou s dítětem.
4. den: Oblast tří gigantických sopek Monts Dore. Zde navštívíme horské městečko MONT DORE , ležící ve výšce 1 000 m n.m., fakultativně vyjedeme lanovkou na PUY DE SANCY (nejvyšší hora oblasti 1 886 m n.m.) variantně prohlídka Mont Dore a výjezd lanovkou na CAPUCIN. V podvečer zastávka u zříceniny hradu MUROL a v romantickém městečku ST. NECTAIRE s románskou katedrálou ve stylu kraje Auvergne.
5. den: Prohlídka jedinečného městečka LE PUY EN VELAY – procházka městem postaveným na sopečných skalách, katedrála, kaple sv. Michala. LYON – kouzelné město na soutoku řeky Rhôny a Saôny, bývalé právní centrum „ Tří Galií“ - prohlídka starého města.
6. den: Den věnovaný světově proslulým klášterům. Opatství FONTENAY (UNESCO) je nejstarším dochovaným cisterciáckým klášterem. Opatství VEZELAY, nádherná románská bazilika sv. Magdalény (UNESCO), počátek a důležité shromaždiště poutníků na svatojakubské cestě. BEAUNE – starobylé romantické městečko s velkou historií, centrum burgundského vinařství. Kostel Notre Dame, Muzeum burgundského vína aj.
7. den: DIJON – centrum města vyniká nádhernou architekturou, která je dědictvím po burgundských vévodech. Palác burgundských vévodů, chrám sv. Michala, hrázděné domy. BESANSON, historické centrum kraje Franche-Comté, šlechtické paláce, katedrála aj.
8. den: Návrat v ranních hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • pojištění léčebných výloh a storna
  • 5x nocleh v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)

Fakultativně:

  • 5x snídaně - 750 Kč/os.
TOPlist