Jižní Švédsko a Dánsko

10 denní zájezd   Dánsko Dánsko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Na tomto zájezdu poznáte památky metropolí Kodaň a Stockholm. Kodaň je krásné město plné nádherných zámků a hradů. Stockholm, který získal přezdívku ,, Benátky severu" si Vás jistě podmaní dojmem plujícího města. Při cestě jižním Švédskem uvidíte romantické hrady, větrné mlýny, či druhý největší pevný most na světě - Resundský dvoupatrový most. Na zpáteční cestě navštívíte také bývalé hlavní město Dánska - Roskilde s hrobky dánských králů. CK si vyhrazuje právo drobných přesunů v programu s ohledem na počasí a jízdní řády trajektů.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: Trajekt do Dánska, cesta přes ostrovy Lolland, Falster a Sjaelland, KODAŇ, dánská přímořská metropole, hrad - Rosenborg Slot, královský palác, korunovační klenoty, Nyhavn, starý přístav, fakultativně výlet lodí po kanálech, Christianborg.
3. den: Cestou přes ØRESUNDSKÝ DVOJPATROVÝ MOST, druhý největší pevný most na světě (16 km) do Švédska.Cesta podél jezera Vättern, GRÄNNA, roztomilé městečko přímo u jezera, ruina hradu Brahehus vysoko nad jezerem s výhledy na ostrov Visingső, LINKÖPING, město Saabu, skanzen Gamla Linköping z doby kolem roku 1900, MJÖLBY, fakult. večeře.
4. den: STOCKHOLM, parlament, opera, Drottninggatan, hlavní ulice starého města Gamla Stan, tržnice s rybími a jinými delikatesami, slavná radnice, fakult. výlet lodí (690 Kč/os.) k letnímu sídlu švédské královské rodiny DROTTNINGHOLMU, francouzský park, muzea.
5. den: STOCKHOLM, Storkyrkan, katedrála, královský palác, trajektem k Vasa muzeu, unikátní lodi krále Gustava II. Adolfa, 1. skanzen na světě – založený 1891, se stavbami z celého Švédska, nebo zábavní park Grőna Lunds Tivoli, večerní procházka s vyhlídkami.
6. den: Fakult. lodní výlet (1200 Kč/os.) s místním průvodcem na ostrov SANDHAMN, místo mnoha závodů plachetnic, původně rybářský přístav, možnost koupání a nebo individuální prohlídka Stockholmu.
7. den: NYKÖPING, hrad spojený s historií Švédska, KALMAR, romantický hrad na ostrůvku, výhledy na ostrov větrných mlýnů ÖLAND. YSTAD, jedinečné megalitické památky na břehu moře, ubytování u MALMÖ.
8. den: YSTAD, megalitické památky, krátká zastávka v LUNDU, katedrála a univerzitní město, HELSINGBORG, přejezd do Dánska, Helsingor, hrad Shakespearova Hamleta Kronborg (UNESCO), ubytování u Kodaně.
9. den: ROSKILDE, bývalé hlavní město Dánska, muzeum tradičních vikinských lodí, turistika na zeleném ostrově MØNS, KLINT HOLM, malý rybářský přístav, možnost koupání, fakultativně rybí oběd, turistika na bílých útesech MØNS KLINT, cesta na trajekt přes poslední OSTROVY BØGE A FALSTER, trajekt do Německa.
10. den: Návrat do Prahy dopoledne.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • trajekty a přejezdy mostů dle programu
  • 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje)
  • 4x snídani
  • průvodce

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 300 Kč)
  • 1x večeře (příplatek: 600 Kč)
  • 3x snídaně (příplatek: 500 Kč)
  • 1x oběd (rybí bufet) (příplatek: 550 Kč)
  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 4500 Kč)
TOPlist