Bulharsko - velký okruh - 1 cesta letecky

11 denní zájezd   Bulharsko Bulharsko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: kombinovaná       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Ponoříte-li se do studia průvodce Bulharskem, překvapí Vás, o jak zajímavou zemi se jedná. Dochovalo se zde spousta památek na jeho bohatou historii, Bulharsko je zemí nepřeberného množství klášterů často zasazených ve velmi podmanivé přírodní krajině. Další zajímavostí jsou různé přírodní hříčky například tzv. „melnické pyramidy“, skály v Belogradčiku apod.


Program zájezdu

1. den: Přílet do Burgasu.
2. den: NESEBAR (UNESCO) – prohlídka města na skalnatém poloostrově s mnoha významnými stavbami, připomínajícími jeho dlouhou historii, sahající až ke starým Thrákům. VARNA – vyhlášené přímořské středisko s dlouhou historií a zajímavými památkami.
3. den: KAMENNÝ LES – shluk bizarních, stromy připomínajících kamenných sloupů, které jsou roztroušené v pusté krajině. Celkem je zde asi 300 kamenných sloupů vysokých až 6 metrů. Klášter SVETA TROICA z 11. stol. má v pozadí strmé útesy nad řekou Jantrou.
4. den: EMENSKÝ KAŇON – cca 2 hodiny trvající pěší výlet k VODOPÁDU MOMIN SKOK vede přes stezky do strhujícího kaňonu. PREOBRAŽENSKÝ KLÁŠTER stojící pod skalními útesy nad řekou Jantrou byl založen ve 14. stol. ARBANASI – malebné město s bludištěm ulic a masivních kamenných domů a kostelem Proměnění páně s nádhernou freskovou výzdobou.
5. den: VELIKO TARNOVO – kdysi hlavní město druhého bulharského království nabízí nespočet architektonických pamětihodností, nádhernou architekturu a krásnou polohu, ale také zříceniny rozlehlé pevnosti Carevec, staré kostely, archeologické muzeum a poklidnou čtvrť Asenova s drahocennými středověkými kostely. Přejezd do Plovdivu.
6. den: Prohlídka PLOVDIVU – historicky významného města založeného Thráky a rozvíjeného dále Makedonci, Římany, Bulhary i Osmany. Dochovaly se zde významné stavby, např. římské divadlo a stadion aj. Na úpatí zalesněných svahů pohoří Rodopi se nachází BAČKOVSKÝ KLÁŠTER (UNESCO), založený koncem 11. stol. Je to druhý největší klášter v Bulharsku a nabízí jedinečnou architekturu a skvostné fresky. Přejezd na nocleh.
7. den: Nahlédnutí do NP RILA, prohlídka RILSKÉHO KLÁŠTERA (UNESCO), založeného v 10. stol. sv. Ivanem Rilským. Klášter je nejpůsobivějším příkladem architektury doby národního obrození, byl štědře podporován bulharskými panovníky a vzkvétal až do konce 15. stol. SANDANSKI – park Sveti Vrač s bazénem s termální vodou teplou 31°C a s více než 200 druhy exotických stromů. Dojezd do Melniku na nocleh.
8. den: ROŽENSKÝ KLÁŠTER vysoko v horách na úpatí pohoří PIRIN, založený r. 1220. MELNIK – centrum vinařství, bizarní skalní útvary tzv. „melnické pyramidy“ a možnost ochutnávky proslulých melnických vín. Přejezd do Sofie na nocleh.
9. den: Dopoledne prohlídka centra SOFIE – obrovský chrám Alexandra Něvského, starobylá katedrála, ruský kostel, ale také mešita Banja Baši a další historické pamětihodnosti hlavního města Bulharska. Dojezd na nocleh.
10. den: BELOGRADČIK – malé městečko, nad kterým se rozkládají jedny z nejzajímavějších skalních formací v Bulharsku, tvořících dokonalou přírodní pevnost, kterou využívali jak Římané, tak Bulhaři i Osmané. Přejezd do Srbska, nocleh.
11. den: Brzy ráno odjezd, přejezd přes Maďarsko, návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Cena obsahuje:

  • letenku Praha – Burgas
  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • pojištění léčebných výloh a storna
  • 10x nocleh v hotelu
  • 10x snídaně

Slevy:

  • Sleva na pouze autobusovou variantu - 2500 Kč
  • sleva pro klienty 55+ - 400 Kč

Fakultativně:

  • 8x večeře - 2 100 Kč
TOPlist