Romantikou Anglie a Skotska - autobusem

10 denní zájezd   Velká Británie Velká Británie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Velká Británie je složena ze 4 zemí - Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Každá z nich nabízí něco jiného, pokud jde o tradice, historii, krajinu a lidi. Romantické hory a poklidná jezera, zvlněné zelené kopce, zalesněná údolí a divoká pobřeží. To vše uvidíte během 10 denního zájezdu po nejzajímavějších místech Anglie a Skotska.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách, nonstop cesta přes Německo a Belgii. Noční přejezd kanálu La Manche do Anglie .
2. den: Prohlídka LONDÝNA - okružní jízda městem a pěší prohlídka, Tower, katedrála sv. Pavla, Trafalgar Square, Hyde Park, Picadilly aj. Odpoledne volno. Nocleh v hotelu.
3. den: STONEHENGE (UNESCO) - monumentální stavba z doby kamenné, jejíž původ a účel je dodnes záhadou a předmětem vědeckých spekulací. Historické město SALISBURY se světoznámou katedrálou. Zastávka v přístavním městě PORTSMOUTH, možnost návštěvy muzea historických lodí v čele s vlajkovou lodí Victoria, které velel admirál Nelson v bitvě u Trafalgaru. Večer návrat do hotelu, nocleh.
4. den: Odjezd do oblasti střední Anglie. Návštěva jednoho z největších a nejkrásnějších hradů Anglie WARWICK CASTLE. V poledne přejezd do STRATFORDU NAD AVONOU, rodiště Williama Shakespeara. Nocleh.
5. den: Odjezd do jezerní oblasti severní Anglie - Lake District. Zastávka a krátká procházka v okolí jezer Windermere a Derwent Water, odpoledne přejezd do Skotska, večer ubytování v oblasti Stirlingu.
6. den: Snídaně, dopoledne návštěva jednoho z nejslavnějších skotských hradů – Stirling Castle. Odpoledne příjezd do Edinburghu, prohlídka nejkrásnějšího skotského města, návštěva hradu, katedrály a historického centra – procházka tzv. „královskou mílí“. Večer návrat na ubytování.
7. den: Po snídani odjezd směrem k jezeru Loch Ness a na skotskou Vysočinu. Dopoledne průjezd tajemným vřesovištěm Rannoch Moor a úchvatným údolím Glencoe, které je považováno za jednu z nejkrásnějších přírodních partií Skotska. Dále cesta kolem nejvyšší hory Skotska Ben Nevis do městečka Fort William s krátkou zastávkou a návštěvou palírny whisky. Poté dorazíme k jezeru Loch Ness. Zastávka při Urquhart Castle, místě nejčastějšího výskytu "Lochnessky". Přejezd po břehu jezera Loch Ness do Inverness (krátká večerní zastávka). Večer průjezd skotskou Vysočinou. Noční přejezd ze severního Skotska do oblasti severní Anglie.
8. den: Ráno zastávka v YORKU, prohlídka nejdochovalejšího středověkého města v Anglii. Odpoledne návštěva CAMBRIDGE, prohlídka univerzitního centra města, nocleh.
9. den: Odpoledne přejezd do CANTERBURY - prohlídka slavné katedrály a opatství. Dále pokračování v cestě přejezdem kanálu La Manche. Ve večerních hodinách vylodění ve Francii, non-stop cesta přes Belgii do Německa.
10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena obsahuje:

 • dopravu autobusem
 • přejezd La Manche
 • průvodce
 • 4x nocleh v hotelu kategorie 2*/3* (2 - 3lůžkové pokoje)
 • 2x nocleh v jednolůžkových pokojích univerzitní koleje ve Stirlingu s možností samostatného vaření
 • 4x snídani

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 300 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) (příplatek: 4280 Kč)
 • Stonehenge (rezervace nutná předem v CK) - dospělí (příplatek: 610 Kč)
 • Stonehenge (rezervace nutná předem v CK) - děti do 15 let (příplatek: 370 Kč)
 • Stonehenge (rezervace nutná předem v CK) - studenti a osoby nad 60 let (příplatek: 550 Kč)
TOPlist