Londýn a okolí - ubytování v hotelu

6 denní zájezd   Velká Británie Velká Británie    Krátkodobé poznávací zájezdy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Poznejte Londýn a vydejte se po stopách anglických panovníků, seznamte se s bohatou anglickou historií, která se odráží v mnoha monumentech a památkách dochovaných do dnešní doby.


Program zájezdu

1. den: Odjezd v dopoledních hodinách z ČR.
2. den: Ráno přejedeme kanál La Manche do Anglie. LONDÝN - první seznámení s městem. Prohlídku zahájíme návštěvou čtvrti Westminster, většina zdejších památek je nějakým způsobem spojena s královským dvorem, parlamentem nebo anglikánskou církví. Od dominanty jižního břehu Temže, London Eye s krásným výhledem na Houses of Parliament, Big Ben se přes Westminster Bridge vydáme do vládní čtvrti Whitehall, kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guard, na slavné Trafalgar Square - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Prohlédneme si půvabné místo pouličního umění, trhů, obchůdků a občerstvení všeho druhu Covent Garden, ideální místo pro odpočinek. Přes Shaftesbury Avenue se vydáme na návštěvu čtvrti West End - Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Sejdeme dolů po ulici Picadilly, přes Green Park k Buckinghamskému paláci (oficiální sídlo královny Alžběty II.) a dále přes St. James Park - nejkrásnější královský park Londýna s výhledy na město, k nejvýznamnější duchovní stavbě Londýna opatství Westminster Abbey (UNESCO) - jeden z nejnavštěvovanějších křesťanských kostelů, který hrál klíčovou roli v dějinách Anglie.
3. den: Navštívíme CANTERBURY - prohlídka města a slavné katedrály. Následuje hrad WINDSOR, nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence. Nevynecháme ani klenot zámku – kapli sv. Jiří a reprezentační síně. Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka slavné katedrály v SALISBURY s majestátní věží, nejvyšší v Anglii, je zde uložena Magna Charta Libertatum. STOURHEAD, překrásné dech beroucí zahrady, mistrovské dílo, které se řadí k nejkrásnějším ukázkám zahradní architektury v Británii. STONEHENGE, nejslavnější pravěký monument v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů se můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se ročními obdobími a že jeho stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii. Návrat do Londýna na ubytování.
5. den: Druhá část prohlídky LONDÝNA, prohlédneme si pevnost Tower (UNESCO) - Bílá věž se sbírkami exponátů Královské zbrojírny, kaple sv. Jana Kazatele - nejstarší kostel v Londýně, Waterloo Barracks s korunovačními klenoty Anglie. Dále navštívíme nejstarší londýnské části City a Southwark - mj. prohlídka St. Paul's Cathedral, kopule londýnské katedrály je po kopuli římské svatopeterské katedrály druhá největší na světě, uvnitř chrámu shlédneme Šeptající, Kamennou a Zlatou galerii, kostelní kryptu s vojenskými velikány (Wellington, Nelson, ale i pomník stavitele katedrály Ch. Wrena). Následně se přesuneme Lehkou nadzemní dráhou (DLR) do Královské čtvrti Greenwich. Prohlídka areálu Old Royal Naval College. Na místě, kde dnes sídlí University of Greenwich se narodil Jindřich VIII., prohlédneme si i Královskou observatoř, místo nultého poledníku, z níž je krásný výhled na Temži a působivé Docklands. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
6. den: Předpokládaný příjezd v odpoledních hodinách.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu autobusem
  • přejezd kanálu La Manche (tam trajektem, zpět Eurotunelem)
  • průvodce
  • 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje)
  • 3x snídani

Fakultativně:

  • 1/1 pokoj - 2790 Kč
  • Stonehenge: dospělí - 500 Kč, děti do 15ti let - 300 Kč, studenti a osoby nad 60 let - 450 Kč (nutná rezervace předem v CK)
TOPlist