Královské zahrady Anglie a ostrov Isle of Wight

7 denní zájezd   Velká Británie Velká Británie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Pojďte s námi poznávat starobylá anglická města, fenomenální památky a královské paláce stejně jako krásné zahrady a tradiční anglické parky, které již po staletí k Anglii neodmyslitelně patří. Cesta nás zavede nejen ke světoznámým atrakcím, ale i do úchvatných šlechtických zahrad, anglické krajiny, k půvabným pobřežním scenériím a přístavům i na královský ostrov Wight.


Program zájezdu

1. den: Odjezd v dopoledních hodinách z republiky.
2. den: Ráno trajektem přejezd kanálu La Manche. Po jižním pobřeží dojedeme do Portsmouthu a odtud se vydáme na fakult. výlet na ostrov ISLE OF WIGHT, kde je zhruba třetina ostrova vyhlášena „oblastí mimořádné přírodní krásy“. COWES - návštěva Osborne House, oblíbené přímořské sídlo královny Viktorie a prince Alberta, nejnavštěvovanější dům spravovaný nadací English Heritage. Návrat do PORTSMOUTHU - prohlídka historické námořní oblasti Flagship Portsmouth, možnost plavby lodí po přístavu aj.
3. den: Dokončení prohlídky PORTSMOUTHU - Královské námořní muzeum, vyhlídková loď Spinnaker Tower na nábřeží Gunwharf Quays. Odjezd k prohlídce HAMPTON COURT s barokními zahradami, aleje majestátních lip, vzácné exotické rostliny, geometricky řešené záhony a ve Fountain Garden i několik původních tisů vysázených Vilémem III. Oranžským a Marií II. Stuartovnou.
4. den: LONDÝN - celodenní prohlídka nejvýznamnějších památek britské metropole - Westminsterské opatství (UNESCO), Big Ben, Parlament, Buckinghamský palác, katedrála sv. Pavla, Tower Bridge aj.
5. den: Navštívíme nejstarší nepřetržitě obývanou královskou rezidenci WINDSOR, s takovými klenoty, jako je kaple sv. Jiří, kruhová věž, reprezentační síně a terasovité zahrady. BLENHEIM PALACE (UNESCO) - rozlehlé velkolepé anglické sídlo a nádherné vodní terasovité zahrady. Cestou zpět na ubytování krátce navštívíme významné univerzitní město OXFORD.
6. den: Královské botanické zahrady KEW (UNESCO) s nejucelenější botanickou sbírkou na světě - tisíce druhů vzácných a exotických rostlin, Palmový skleník, skleník princezny z Walesu, vyhlídková věž, herbáře, čínská pagoda.... Variantně individuální volno v Londýně - muzea, nákupy, pro ty z vás, kdo nechtějí do zahrad. Večer odjezd do republiky.
7. den: Předpokládaný příjezd do republiky v poledních hodinách.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • přejezd kanálu La Manche (tam trajektem, zpět Eurotunelem)
  • 4x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 4x snídani
  • průvodce

Fakultativně:

  • 1/1 pokoj - 3100 Kč (povinný při nedoobsazení)
  • výlet na ostrov Isle of Wight včetně vstupů Osborne House - 950 Kč (nutná rezervace předem v CK)
TOPlist