Jižní Anglií až na konec světa - putování Dorsetem, Dartmoorem a Cornwallem

11 denní zájezd   Velká Británie Velká Británie    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Cestou tam opět navštívíme krásný ostrov Isle of Wight. Tentokrát půjdeme nejkrásnějšími partiemi pobřeží západního cípu ostrova a přes vnitrozemí, abychom opět dosáhli moře. Při našem putování jižní Anglií nás čekají túry po malebném pobřeží Dorsetu a Cornwallu s jedinečnými přírodními scenériemi. Odlišnou krajinou, pustými vřesovišti, půjdeme v přírodním parku Dartmoor. Zákruty řeky Dart přejedeme lodí z Totnes s Brutovým kamenem do rušného přístavu Dartmouth. Už nezaslechneme kornštinu, ale dojdeme k prehistorickým stavbám Cornwallu, uvidíme opuštěné těžní věže i středověké katedrály. Land‘s End, konec země v názvu našeho zájezdu, leží na nejzápadnějším cípu Anglie. Na zpáteční cestě půjdeme podél řeky Temže a prohlédneme si univerzitní Oxford.


Program zájezdu

1. den: Ráno odjezd z ČR, přejezd přes Německo, Belgii, Francii.
2. den: Nočním trajektem do Anglie. Přejezd do přístavu LYMINGTON, odjezd trajektem, celodenní výlet po krásném ostrově ISLE OF WIGHT ležícím při jižním pobřeží Anglie, který je známý přírodními krásami a prázdninovými letovisky. Přejezd místní dopravou do východiště v ALUM BAY. Túra po ostrově (16 km). Možnost krátké plavby ke křídlovým útesům THE NEEDLES. Z přístavu Yarmouth zpět na pevninu. Odjezd do místa ubytování.
3. den: Snídaně, túra po jedinečném pobřeží Dorsetu JURASSIC COAST v oblasti LULWORTH COVE (UNESCO), STAIR HOLE A DURDLE DOOR (přírodní vápencová skalní brána v moři), varianty 10 a 14 km. Možnost koupání a návštěvy vesnice WEST LULWORTH. Procházka po části ohromného prehistorického hradiště MAIDEN CASTLE. Odjezd do místa ubytování.
4. den: snídaně, přejezd do TOTNES, prohlídka města s Brutovým kamenem, hradem a vlastní měnou, krásný výlet lodí po řece DART z TOTNES k jejímu ústí u DARTMOUTH, procházka přístavním městečkem, pak k Dartmouth Castle a po pobřeží cestou DiamondJubileeWay (9 km). Ubytování.
5. den: Snídaně, odjezd do přírodního parku DARTMOOR, krajiny psa baskervillského. Túra pustou krajinou s občasnými kamennými formacemi s východištěm v PRINCETOWN se slavným vězením (16 km). Parkem se volně pohybují poníci. Zastávka u kamenného mostu v POSTBRIDGE. Odjezd do místa ubytování.
6. den: Snídaně, odjezd na malebné pobřeží CORNWALLU. Prohlídka Artušova hradu nad mořem v TINTAGELU a Merlinovy jeskyně. Ochutnáme místní specialitu Cornish pasties. Túra po členitém skalnatém pobřeží mj. ke starobylému labyrintu, který je vytesán na skále (11km). Nádherné výhledy, možnost koupání, individuální prohlídka staré pošty, muzea, návštěva hřbitova, galerií, nákup upomínkových předmětů. Ubytování.
7. den: Snídaně, výlet až na samý konec země, na nejzápadnější cíp Anglie LAND‘S END. Túra po pobřeží s rozkvetlými vřesovišti a podél útesů. Vycházíme z krásné zátoky PORTCURNO, možnost koupání na písčité pláži. Cestou navštívíme krásné přírodní divadlo vytesané ve skále MINACK THEATRE (varianty 10 a 14 km). Ubytování.
8. den: Snídaně. Výhled na ST. MICHAEL‘S MOUNT. Podle odlivu dorazíme pěšky nebo loďkou na tento romantický ostrůvek s bývalým opatstvím. Prohlídka hradu a zahrad. Průjezd kolem pozůstatků věží na těžbu a zpracování rud v okolí ST. JUST. Prehistorické stavby Cornwallu, např. dolmen LANYON QUIT a kámen s dírou MEN-AN-TOL (okruh 8,5 km). Zastávka u hostince Jamaica Inn v BODMIN MOOR. Ubytování.
9. den: Snídaně, v mýty opředeném GLASTONBURY výstup ke Glastonbury Tor. Procházka opatstvím. Prohlídka katedrály v městečku WELLS. Přes přírodně zajímavou soutěsku CHEDDAR GORGE s procházkou (7 km). Ubytování.
10. den: Snídaně, podél řeky Thames/Isis do univerzitního města OXFORD (varianty 7 a 13 km), vyhlídka z normanské věže Carfax Tower, procházka centrem města. Možnost nákupu upomínkových předmětů. Odjezd do přístavu Dover. Nočním trajektem do Francie.
11. den: Cesta zpět do ČR.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • trajekt do Anglie a zpět
  • zpáteční trajekt na ostrov Wight
  • 8x nocleh ve 2lůžkových pokojích se snídaní v turistických hotelech
  • průvodce

Fakultativně:

  • 8x večeře (příplatek: 4900 Kč)
  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 7000 Kč)
TOPlist