Cornwall - letecky

7 denní zájezd   Velká Británie Velká Británie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: snídaně   

Propozice zájezdu

Navštivte s námi Cornwall, zcela odlišný svět od zbytku Anglie. Kraj se může pochlubit překrásnou krajinou a nejúchvatnějšími pobřežními lokalitami z celé země, které jsou poseté památkami po předcházejících obyvatelích a jejich královstvích. Je to země legend, rodiště krále Artuše a inspirací, které stály u zrodu knih jako např: Lorna Doone nebo Hospoda Jamajka.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
230-01 4.7. - 10.7.2022 27 990 Kč termín zrušen

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy do BRISTOLU , předpokládaný přílet kolem 23.00 hod., ubytování.
2. den: Navštívíme historické centrum hrabství Devon EXETER - prohlídka historického centra vč. jedinečné katedrály sv. Petra, která se řadí k nejskvostněji zdobeným v Británii. Přejedeme do pobřežní oblasti jižního Devonu - navštívíme přístavní městečko BRIXHAM - plachetnice Golden Hind kapitána Drakea, malebné hospůdky s čerstvými rybami. PLYMOUTH - město s bohatou historií mořeplavby, převážně tudorovská přístavní čtvrť Barbican, odkud vypluli Otcové poutníci (Pilgrim Fathers) v roce 1620 na lodi Mayflower do Nového světa, návrší Plymouth Hoe.
3. den: Národní park DARTMOOR - dějiště románu Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský, krajina jakou byste nečekali - jedna z nejdivočejších a člověkem nejméně dotčených lokalit v celé Anglii. Lehká turistika v národním parku - nejvýše položená osada v Anglii PRINCETOWN, legendární věznice - miniaturní vesnice POSTBRIGE, ležící v samém středu NP, středověký žulový most, procházka kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem.
4. den: Celodenní výlet do jižní části Cornwalu. Městečko Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT, příjemné městečko PENZANCE na okraji zátoky Mount´s Bay, romantické divadlo na útesech nad jednou z nejkrásnějších anglických pláží MINACK THEATRE, mys LAND´S END, nejzápadnější bod Anglie, malebné pobřežní, nekonečné výhledy na Atlantský oceán.
5. den: Podmanivé a umělci vyhledávané ST. IVES, fotogenický přístav, strmé uličky, četné galerie a prodejny řemeslných výrobků, oblíbené centrum surfařů. CAPE CORNWALL, vycházka k romantickým útesům s pozůstatky důlních staveb Botallack Mine.
6. den: Po snídani odjedeme do západní části CORNWALLU. Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL, obklopený rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny Artušova rodného hradu vysoko na návrší. Pokračujeme do chráněného vřesoviště BODMIN MOOR s muzeem pašeráctví a dějištěm románu Daphne du Maurier Hospoda Jamajka - Jamaica Inn. Na závěr dne prohlídka skvěle zachovalého viktoriánského sídla a udržovaných zahrad LANHYDROCK.
7. den: Rozloučíme se s jihem Anglie, navštívíme opatství GLANSTONBURY, kraj zahalený tajemstvím a opředený mýty o králi Artušovi, tajemný Avalon, kde byl údajně král Artuš pohřben. Lehký výstup na GLASTONBURY TOR - na vrcholku 160 m vysokého kopce se tyčí památka - středověký kostel sv. Michala - světce spojovaného s vyvýšenými místy, domnělá brána do podsvětí. Zastavíme v nejmenším anglickém katedrálním "city" - městečku WELLS, prohlídka známé katedrály, uličky Vicars´Close. Nocleh.
8. den: Odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

  • leteckou přepravu Praha-Bristol-Praha
  • letištní taxy
  • transfer z / na letiště
  • 6x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 6x snídani
  • dopravu klimatizovaným autobusem (minibusem) v Anglii
  • průvodce

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 40 000 Kč (příplatek: 450 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 6000 Kč)
TOPlist