Památky a přírodní krásy Bosny a Hercegoviny - kulturní zajímavosti i vodopády, řeky, jezera - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Památky a přírodní krásy Bosny a Hercegoviny - kulturní zajímavosti i vodopády, řeky, jezera

7 denní zájezd   Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Bosna a Hercegovina je neskutečně zajímavá svými přírodními krásami i směsí orientální a pravoslavné kultury. Nachází se zde modrozelené řeky v kaňonech, místy protkané vodopády, jezera, přírodní prameny. Na zájezdu navštívíme kromě přírodních krás i metropoli s vůní orientu Sarajevo a městečka s bohatou a různorodou historií, např. Mostar, Jajce, Travnik.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: BANJA LUKA - krátká prohlídka centra městečka a pevnosti. Návštěva PLIVSKÝCH JEZER - krásná přírodní scenérie, koupání, mlýny na řece Pliva - vodenice. Možnost koupání v Plivských jezerech.Odjezd do města JAJCE, po cestě 3km dlouhý divoký kaňon TJESNO. Bosanský Starý hrad, rozlehlá zřícenina hradu tvořící společně s kaskádou vodopádů řeky Plivy dominantu města Jajce, Medvědí věž z přelomu 14. a 15. století, Chrám boha Mitrase ze 4. století, katakomby. Ubytování Jajce.
3. den: TRAVNIK - prohlídka města, jehož dominantu tvoří středověká pevnost, muzeum Ivy Andrića, mešita Šarena džamija. Odjezd do Sarajeva. Prohlídka SARAJEVA - město s bohatou historií, dějiště zimních olympijských her v roce 1984, množství památek. Turecké lázně, mešity, katolická katedrála, pravoslavné kostely. Obchodní čtvrť - Baščaršija s mešitami, tržišti krytými i otevřenými, Husrevbegova mešita, Principův most.
4. den: KAŇON ŘEKY NERETVY - fotozastávky na zajímavých místech. MOSTAR - metropole Hercegoviny, staré město po obou stranách mostu Kujundžiluk, klenoucím se vysokým obloukem nad řekou Neretvou, mešita Džamija Karađoz, Hairudinův most (též Starý most) z roku 1566. VRELO BUNE, pramen řeky Buny, nejsilnější pramen Evropy, dervišský klášter TEKIJE BLAGAJ – na úpatí 100 m vysoké skály je ke skále přilepená stavba kláštera jen několik schodů od průzračné zelené vody vyvěrající už jako řeka z nitra skály.
5. den: POČITELJ – malebné středověké městečko v Hercegovině, jedno z nejpůvabnějších míst bývalé Jugoslávie, zřícenina středověkého hradu a turecké podhradí ze 16. a 17. století. MEDUGORJE – slavné poutní místo, výstup k místu zjevení Panny Marie, VODOPÁDY KRAVICE - 27 m vysoké a 120 m široké vodopády na řece Trebižatu, koupání v jezeře pod vodopády. Městečko STOLAC s hradem, největší sbírka stečků na území Bosny.
6. den: Odjezd směrem zpět. Při cestě zastávka u TITOVY JESKYNĚ v městě Drvar, odkud se podařilo Titovi zázračně uniknout z obklíčení nacisty. Přejezd k řece UNA, a vodopády na této nádherné řece - MARTIN BROD. Odjezd do Čech.
7. den: Příjezd do ČR.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • pojištění léčebných výloh a storna
  • 4x ubytování
  • 3x polopenze
  • 1x snídaně