Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem

14 denní zájezd   Arménie Arménie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: snídaně   


Připravili jsme pro Vás nový, kombinovaný zájezd do oblasti jižního Kavkazu a pod biblickou horu Ararat – do Arménie a Gruzie. Na tomto podrobném poznávacím zájezdu se budete moci seznámit s významnými křesťanskými památkami (Arménie i Gruzie patří k nejstarším křesťanským státům na světě), ale také s přírodními krásami s dominujícím 5 160 metrů vysokým Araratem v Arménii a vysokým Kavkazem v Gruzii. Najdete zde hluboké soutěsky i blankytně modré vody jezera Sevan a v Gruzii hlavně majestátní horské scenérie nejen Vysokého Kavkazu.

Zájezd připravila Mgr. Lucie Leikepová.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Jerevanu.
2. den: Přílet do Jerevanu v časných ranních hodinách, přejezd pod biblický Ararat, kostel KHOR VIRAP na kopci na Araratské planině s výhledy na Ararat. Krajem vína (ochutnávka v městečku Areni) a soutěskou Amaghu ke slavnému klášteru NORAVANK ze 13.st. Nocleh.
3. den: Lázně JERMUK s minerálními prameny – skalní kaňon, procházka centrem městečka. Přejezd pod průsmykem Selim (2 410 metrů), po stopách starých karavan, k téměř nedotčenému karavanseraji SELIM (zastávka na Hedvábné stezce). Příjezd k jezeru SEVAN – největší jezero v Arménii v nadm. výšce 1 915 metrů. Pole chačkarů NORATUS (celkem asi 900 kamenných křížů a náhrobků). Jeden z nejvíce navštěvovaných klášterů v Arménii – SEVANAVANK z 9.stol. Nocleh u jezera Sevan.
4. den: Jedna z nejlepších arménských památek klášter GEGHARD (UNESCO), z části vytesaný do skály. Jedno z nejvýznamnějších poutních míst, kde se uchovávalo kopí, kterým byl probodnut bok Ježíše Krista (dnes v muzeu v Edžmiacinu). Řecko-římský chrám slunce v GARNI z 1.stol.n.l., vybudovaný na skalním hřbetu nad hlubokým kaňonem, nádherné výhledy na skalní varhany. Přejezd do JEREVANU – první seznámení s městem - výjezd k soše Matka Arménie a pěšky přes Kaskády k budově Opery. Nocleh.
5. den: JEREVAN – dokončení prohlídky města: muzeum manuskriptů Matenadaran, Historické muzeum na náměstí Republiky a památník Genocidy. Odpoledne ZVARNOTS (UNESCO) – monumentální kostel z poloviny 7.stol., jedna z nejznámějších křesťanských staveb na území Arménie. EDŽMIACIN (UNESCO) – náboženské centrum Arménie již od doby oficiálního přijetí křesťanství na poč. 4.stol., centrum arménské apoštolské církve, katedrála a několik dalších kostelů. Nocleh.
6. den: Sever Arménie - údolí Debed, kde stojí 3 nádherné kláštery a kostely pod patronací UNESCO: ODZUN, SANAHIN a HAGHPAT. Přejezd do Gruzie a dojezd na nocleh do Tbilisi.
7. den: TBILISI – celodenní prohlídka metropole Gruzie, Sameba – třetí největší pravoslavná katedrála na světě, staré město mezi řekou a pevností Narikala, katedrála Sioni – sídlo gruzínského katholikose, karavanseraj, Národní archeologické muzeum, kostel Metekhi. Nocleh.
8. den: Přejezd na jihozápad Gruzie. Středověké jeskynní město VARDZIA, vytesané do skal. Majestátní středověký hrad TMOGVI. Jedinečný klášter SAPARA s kostelem sv. Sáby s freskami. Nocleh.
9. den: KUTAISI (UNESCO) – osídlení od 17.stol.př.n.l., od 3.stol.př.n.l. hlavní město Kolchidy, Bagratovská katedrála a klášter Mtsvane Kvavila s kostely ze 6.stol. Kousek od Kutaisi stojí klášter GELATI (UNESCO), jedno z nejkrásnějších míst v Gruzii s katedrálou Panny Marie postavenou králem Davidem. Od roku 2012 je sídlem parlamentu Gruzie, s nádhernou budovou Parlamentu od španělského architekta Alberto Domingo Kabo.
10. den: Město GORI založené jedním z největších králů Gruzie Davidem. Jeskynní komplex UPLISTSIKHE se 150 vzájemně propojenými jeskyněmi. Unikátní kombinace různých stylů a soch vytesaných ve skále. Jeden z nejmalebnějších gruzínských kostelů ATENI SIONI postavený v 7.stol.
11. den: KAZBEKI v nadm. výšce 1 797 metrů nedaleko ruské hranice. Výjezd z Gudauri podél řeky Tergi, se zastávkou v ANANURI – strážní věže a kostely. Z Kazbeki výstup cca 1,5 hodiny ke kostelu sv. Trojice v nadm. výšce 2 170 metrů. Při pěkném počasí nádherné výhledy na jeden z nejvyšších ledovců v Kavkaze, masív Kazbeku (5 047 metrů). Kaňon Dariali, nocleh v Gudauri.
12. den: Bývalé hlavní město Gruzie MTSKHETA (UNESCO) se starodávnými kostely a katedrálou Sveti Tskhoveli. Dále prohlídka kláštera SHIO-MGVIME ze 6.stol.dojezd do Tbilisi.
13. den: Na východ od Tbilisi do vinařského kraje Kacheti: poutní místo DAVIT GAREJA – úžasných 19 jeskynních klášterů ze 6.stol. nedaleko ázerbájdžánské hranice. Pak přejezd ke klášteru ST. NINO a následně do SIGNAGI, prohlídka města a návštěva vinného sklípku. Nocleh v Tbilisi.
14. den: V časných ranních hodinách odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

  • letenky Praha – Jerevan a Tbilisi – Praha vč. let. tax a palivových příplatků
  • dopravu v Arménii a Gruzii (autobus nebo minibus dle počtu klientů)
  • 12x ubytování v hotelích kategorie 3* se snídaní
  • českého a místního průvodce

Cena neobsahuje:

  • vstupy, obědy / večeře

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna - 650 Kč
  • 1/1 pokoj - 5500 Kč (zde povinný při nedoobsazení)
TOPlist