Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Francie Zájezd č. 408

Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže

Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže
další fotografie »

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.


Program zájezdu

1. den (st): V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den (čt): Ráno příjezd do PAŘÍŽE . Čeká nás pěší prohlídka na ostrově La Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den (pá): Dnešní den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES , královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po prohlídce odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži .
4. den (so): Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den (ne): Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
408-04 1.12 - 5.12.2021 6 590,- Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové a Plzně. rezervovat »
volno
408-01 18.5 - 22.5.2022 6 890,- Odjezd též z Hradce Králové, Pardubic, Brna, Plzně. rezervovat »
volno
408-02 17.8 - 21.8.2022 6 890,- Odjezd též z Hradce Králové, Pardubic, Brna, Plzně. rezervovat »
volno
408-03 24.9 - 28.9.2022 6 890,- Odjezd též z Hradce Králové, Pardubic, Brna, Plzně. rezervovat »
volno
408-04 26.10 - 30.10.2022 6 890,- Odjezd též z Hradce Králové, Pardubic, Brna, Plzně. rezervovat »
volno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • 2x ubytování v hotelu v centru Paříže v dosahu městské dopravy (obvykle čtvrť Montparnasse nebo Montmartre) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani
  • průvodce
  • V adventním termínu 1.12.-5.12. je program přizpůsoben vánoční atmosféře města.

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2200 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist