Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Domažlicko, Chodsko a Český les

Domažlicko, Chodsko a Český les
další fotografie »

Chodsko – tradiční kraj se strážci zemské hranice i s tragickým hrdinou Janem Sladkým Kozinou, který měl svatbu v kostele v Klenčí pod Čerchovem. Chodsko to jsou Domažlice se slavnou šikmou věží. Jsou to i odlehlé pohraniční lesy se zvláštním kouzlem. Jsou to i Světce se skvostnou novogotickou jízdárnou, druhou největší v Evropě. A v lese se zde k nebi tyčí zříceniny kláštera Heiligen. Prohlédneme si i jeden z našich nejvýznamnějších benediktinských klášterů – klášter Kladruby, který založil přemyslovský kníže Vladislav v r. 1115.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Pozdně gotický vodní hrad ŠVIHOV svým pevnostním systémem patří k nejlepším pevnostem své doby. KLATOVY – od dob Přemysla Otakara II. královské město, jedinečné náměstí Míru s Černou věží.
2. den: Výstup na nejvyšší vrchol Českého Lesa Čerchov (1 042 m.) z Capartic se sestupem do Pece (Dřevorubecké muzeum). Na vrcholu Čerchova stojí Kurzova věž s kruhovým výhledem, za jasného počasí až na Alpy. Celkem cca 9 km pěšky. BABYLON – Čertovou naučnou stezkou kolem Čertova viklanu na Babylon , možnost koupání nebo další procházky.
3. den: Toulky Chodskem: VÝHLEDY – pěšky do KLENČÍ POD ČERCHOVEM (3,5 km pěšky), rodiště J.Š.Baara s jeho muzeem, hřbitov aj. Přejezd do TRHANOVA a odtud do ÚJEZDU (3 km pěšky) malebnou chodskou krajinou. Dojezd autobusem do DOMAŽLIC – slavná Domažlická věž s hezkým výhledem a další pamětihodnosti.
4. den: HORŠOVSKÝ TÝN - původně biskupský hrad, ze kterého se stal renesanční skvost západních Čech, prohlídka zámku. Výlet do zapomenutého koutu na okraji Česka: TACHOV - město s jedněmi z nejzachovalejších hradeb v Česku. Jen kilometr odtud leží SVĚTCE s rozvalinami paulánského kláštera a kraj jako z Wallesu.
5. den: Putování okolím KDYNĚ : fotozastávka u památníku na bitvu u Domažlic. Poté pěšky na rozhlednu KORÁB s dalekým výhledem. Dále dojdeme k mohutné zřícenině hradu RÝZMBERK (680 m n.m., raně gotický hrad). Dojezd do Kdyně a koupání v Centru vodní zábavy Kdyně.
6. den: Přírodovědná a historická okružní stezka z Přimdy ke zřícenině románského hradu PŘIMDA – nejstaršího kamenného hradu v Čechách (nejdelší varianta cca 8 km pěšky). BOR – zámek a jedinečná Loreta ze 17.st. (prohlídky dle aktuální situace a přístupnosti památky).Na závěr našeho putování barokní klenot – klášter KLADRUBY a v jeho blízkém okolí kamenné smírčí kříže, dávné připomínky zločinů a pokání. Dojezd do Prahy večer.

Propozice k zájezdu

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím)
  • 5x polopenze

Fakultativně

  • pojištění storna zájezdu (příplatek: 120 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 1500 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist