Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky

Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky
další fotografie »

Zveme Vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys), a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu. Pro rok 2020 jsme pro Vás připravili také leteckou variantu, aby cesta do Albánie byla pohodlnější a rychlejší.


Program zájezdu

1. den: Let Praha – Tirana s přestupem, transfer na hotel.
2. den: Dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Možnost fakultativně (cca 5 EUR) z Vlore taxi na hrad Kanine s panoramatickým výhledem na město (bude-li zpřístupněn klášter Zvernec na laguně, cena cca o 3 EUR vyšší).
3. den: Výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního „bílého města“ s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.
4. den: Výlet místními mikrobusy (cca 15 - 20 Euro, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po pobřeží Albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotopauza). Restaurant Borsh se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Na zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, zastávka ve vesničce DHERMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do hotelu.
5. den: Dopoledne přejezd na Albánskou riviéru k vesnici ILIAS a turistika podél kaňonu DJIPE ke stejnojmenné nádherné pláži (celkem 6 km). Koupání v Jónském moři. Blízko pláže je jeskyně a linie klasických bunkrů. Cestou zpět možno jít přímo dnem kaňonu či okolo monastýru sv. Theodora. Odpoledne při návratu návštěva antického areálu ORIKUM.
6. den: Zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.
7. den: Fakult. lodní výlet (cca 25-30 Eur) na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi a několika čarovnými jeskyněmi, skalní útes GRAMA nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V případě špatného počasí možnost fakult. výletu mikrobusem do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO) (cca 25 Eur).
8. den: Transfer na letiště v Tiraně. Odlet do Prahy.

Propozice k zájezdu

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • letenku Praha - Tirana - Praha
  • transfer z/na letiště
  • doprava autobusem v Albánii
  • 7x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích
  • 6x polopenze
  • pobytová taxa
  • průvodce

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 40 000 Kč (příplatek: 480 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 2900 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist