Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Itálie Zájezd č. 428

Nejslavnější italská muzea

Nejslavnější italská muzea
další fotografie »

Galerie Uffizia Bargello ve Florencii - Vatikánská muzea a Gallerie Borghese v Římě - Národní archeologické muzeum v Neapoli

Návštěvu proslulých muzeí vám nabízíme prakticky u každého zájezdu do historických italských metropolí, avšak kvůli jiným lákadlům bývají tyto galerie většinou opomenuty. Proto jsme vypsali speciální zájezd pro milovníky umění. V mimosezónním termínu vás zveme do světa antického ideálu krásy ve vatikánském Belvedereru, do starověké každodennosti i erotické provokace v neapolském muzeu, na Michelangelovy nebo Donatellovy sochy do florentského Bargella, na Botticeliho nebo Tiziana do galerie Uffizi, na Michelangelovy fresky do Sixtinské kaple, na Berniniho sochy a Caravaggiovy obrazy do Gallerie Borghese, na Raffaelovy fresky a antické sochy do vatikánského Apoštolského paláce.


Program zájezdu

1. den (pá): Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den (so): Ráno příjezd do toskánské metropole FLORENCIE . Celodenní program, procházka městem, dopoledne prohlídka GALERIE BARGELLO, kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela. Odpoledne prohlídka OBRAZÁRNY UFIZZI, která sbírkou 4 tisíc obrazů patří k největším galeriím světa, díla Botticeliho, Tiziana, Rubense a dalších slavných malířů. Večer přejezd z Florencie na nocleh.
3. den (ne): Celodenní program v ŘÍMĚ . Prohlídka nejvýznamnějších památek, antický Řím – Pantheon, pradávná sláva Fora Romana - pupek antického římského impéria, slavné Koloseum – symbol města a jeden ze 7 novodobých divů světa, Palatin, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia aj. V podvečer prohlídka GALLERIE BORGHESE s jedinečnými sochami od Berniniho a Canovy a obrazy od da Vinciho, Caravaggia nebo Raffaela. Návrat na ubytování.
4. den (po): Dopoledne prohlídka VATIKÁNSKÝCH MUZEÍ, které zabírají velkou část nejmenšího státu na světě a jsou prohlídkovou délkou 7 km jednou z největších uměleckých sbírek světa. My si z nich vybereme to nejcennější, nejdříve se zaměříme na antické plastiky – Apollón belvedérský nebo Laokoon, pak na fresky od Raffaela a nakonec na výzdobu Sixtinské kaple – fresky renesančních mistrů, strop a stěna Posledního soudu od Michelangela. Prohlédneme i interiér největšího historického kostela na světě – CHRÁMU SVATÉHO PETRA. Poté procházka Římem a dokončení prohlídky historické části města. Ubytování.
5. den (út): NEAPOL , procházka historickým centrem města. Možnost návštěvy interiéru Královského paláce. Prohlídka NÁRODNÍHO ARCHEOLOGICKÉHO MUZEA, které ukrývá sbírky Bourbonů a rodiny Farnese – antické sochy a nálezy z Pompejí a Herkulanea – předměty denní potřeby včetně nádobí nebo šperků, cenné mozaiky a sbírka erotických zobrazení z Pompejí . Odpoledne možnost návštěvy neapolského podzemí a nákupů v ulici betlémů. Večer odjezd.
6. den (st): V odpoledních hodinách návrat do ČR.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
428-01 25.10 - 30.10.2019 7 490,- Odjezd též z Pardubic a Hradce Králové rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 3x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 3x snídaně

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu (splatná na místě)

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 1800 Kč)
 • 3x večeře (příplatek: 660 Kč)
 • Možnost rezervací vstupného:
 • 2. den programu Galerie Uffizi (příplatek: 450 Kč)
 • 2. den programu Galerie Uffizi 18-25 let (příplatek: 300 Kč)
 • 2. den programu Galerie Uffizi do 18 let (příplatek: 120 Kč)
 • Galerie Bargello (příplatek: 330 Kč)
 • Galerie Bargello 18-25 let (příplatek: 210 Kč)
 • Galerie Bargello do 18 let (příplatek: 90 Kč)
 • 3. den programu Galeria Borghese (příplatek: 450 Kč)
 • 3. den programu Galeria Borghese 18-25 let (příplatek: 250 Kč)
 • 3. den programu Galeria Borghese do 18 let (příplatek: 70 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu (příplatek: 420 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let (příplatek: 290 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let (příplatek: 70 Kč)
 • 4. den programu Vatikánská muzea (příplatek: 590 Kč)
 • 4. den programu Vatikánská muzea do 18ti let (příplatek: 350 Kč)
 • 5. den programu Národní archeologické muzeum Neapol (příplatek: 420 Kč)
 • 5. den programu Národní archeologické muzeum Neapol 18-25 let (příplatek: 290 Kč)
 • 5. den programu Národní archeologické muzeum Neapol do 18 let (příplatek: 70 Kč)
 • Ve všech případech nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem. V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě průvodci.
systém Open Travel Network
TOPlist