Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Írán Zájezd č. 629

Írán - velký okruh - letecky

Írán - velký okruh - letecky
další fotografie »

Írán – starověká Persie. Kolik starých kultur tudy prošlo a zanechalo zde své výrazné stopy. Pojeďte s námi poznat tuto nádhernou a turisty zatím nepříliš navštěvovanou zemi s krásnými mešitami, rozlehlými paláci, nádhernými zahradami, nekonečnou pouští, vysokými horami, starověkými památkami a hlavně příjemnými a pohostinnými lidmi.
Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.

CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst dle místních podmínek.

K zájezdu budeme v lednu / únoru pořádat prezentaci a info schůzku k vízům. Zájemce prosíme o nahlášení zájmu v CK.


Program zájezdu

1. den (so): Odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem).
2. den (ne): Přílet do Teheránu v nočních - ranních hodinách, dle času příletu ubytování a krátký odpočinek (v případě pozdějšího příletu nebude přejezd na hotel). Prohlídka moderního hlavního města dnešního Íránu - TEHERÁNU: palác Golestan, National jewels museum – největší nerozřezaný diamant na světě Moře světla, 34 kilogramový Globe of Jewels, koruny šáhů atd., jedinečný most pro pěší Tabia Bridge.
3. den (po): QOM – centrum šíitů, svatyně Fatimah Masumah (sestra 8. imáma Rézy, nelze vstoupit do interiérů hlavní svatyně s hrobkou Fatimy), druhé nejposvátnější místo v Iránu. KESHAN – krásné a rozsáhlé bohaté tradiční domy a lázně.
4. den (út): Dkončení prohlídky KESHANU - krásné zahrady Fin s jezírky. ESFAHÁN – bývalé hlavní město safíjovské říše, arménská katedrála Vank (v Esfahánu je 13 křesťanských obcí), slavné mosty přes řeku Zayandeh.
5. den (st): Dokončení prohlídky ESFAHÁNU - nádherné náměstí Maidán Emám (UNESCO), Šáhova mešita, mešita šejka Lotfolláha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotún, volno na nákupy na bazaru apod. Pro zájemce možnost výjezdu lanovkou do hor nad Esfahánem, zajímavá pouštní horská krajina, výhledy...
6. den (čt): Cestou do pouštních oblastí se zastavíme ve starobylém městě NAIN, kde si prohlédneme mešitu Jamme. CHAK CHAK – nádherné místo v poušti, stále funkční ohňový zoroastriánský chrám.
7. den (pá): YAZD – poslední výspa před nekonečnými pouštěmi, centrum zoroastriánského náboženství, chrám ohně Ateshkadé, Věže mlčení, typické kupolovité pouštní domy s desítkami badgírů (větracích věží), procházka starým centrem Yazdu, mešita Jámé.
8. den (so): Ráno odjezd do PASARGÁD (UNESCO) - hlavní město Perské říše za Kýra II. Velikého (zakladatel achajmenovské dynastie), hrobka Kýra II. Velikého. Přejezd do Shirázu.
9. den (ne): NAGHST-E ROSTAM – 4 impozantní hrobky perských achajmenovských králů (období 5.stol.př.n.l.) vytesané do skal. PERSEPOLIS (UNESCO) – achajmenovské sídlo patří k nejpůsobivějším starověkým místům v Přední Asii, Palác Apadana, Síň 100 sloupů, Brána všech národů s okřídlenými býky, hroby perských vládců, monumentální reliéfní výzdoba. Začátek prohlídky SHIRÁZU - starobylý bazar Vakil a komplex mešity a lázní Vakil. Relaxace v zahradách v areálech hrobek dvou básníků – Háfeze a Sa’dího.
10. den (po): SHÍRÁZ - město básníků, vzdělání, slavíků, růží a kdysi i vína. Hlavní pozoruhodností Shirázu jsou velké mešity, některé z nich si samozřejmě také prohlédneme. Na závěr rozlehlé zahrady ráje Bagh-e Eram. Přelet do Ahvazu.
11. den (út): TCHOGA ZAMBIL (UNESCO) - nejlépe dochovaný (a zároveň jediný) elamitský stupňovitý chrám - zikkurat - v Íránu (13. stol.př.n.l., dochovaly se tři stupně). Královské město SÚSY, jedno z hlavních měst Perské říše, údajný hrob proroka Daniela i pozůstatky sídelního achajmenovského paláce. Historické vodní mlýny v SUSHTARU (UNESCO) z doby Sásánovců (římské období).
12. den (st): Přejezd pohořím Zagros do oblasti Khoramabadu. Jedny z nejkrásnějších sásánovských reliéfů v Iránu - TAGH E-BOSTÁN. Nocleh v Bisotunu nebo v Kermanshahu.
13. den (čt): BISOTUN (UNESCO) - skalní reliéfy a nápisy Dareia I., karavanseraj aj. Klínopisné nápisy na skále v GANJNAME v krásném horském prostředí. HAMADAN – starověká Ecbatana, jedno z nejstarších měst na světě, hrobka biblické Ester, hrobka největšího učence islámského světa Avicenny.
14. den (pá): TAKHT-E SOLEJMAN (UNESCO) – jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Íránu, leží v nadm. výšce 2 070 metrů, tzv. „Šalamounův trůn“, rozsáhlé rozvaliny města na břehu jezera, krásné výhledy. Výstup na Zendan-e Soleyman - "Salamounovo vězení" - vysoký kužel zvedající se nad Takht-e Solejman s výhledy do krajiny. Dojezd na ubytování do Zanjanu.
15. den (so): Přejezd do SOLTANIYE (UNESCO) – hlavní město ilchánských Mongolů, mauzoleum sultána Oljaitu (kopule mauzolea patří k největším na světě, výstup do kopule). QAZVIN - hlavní město Íránu za Kádžárovské dynastie, stavby z této doby i jeden z nejkrásnějších íránských bazarů. Dojezd do Teheránu.
16. den (ne): Brzy ráno (může být i v nočních hodinách předchozího dne) odjezd na letiště a odlet z Teheránu zpět do ČR.

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
629-01 4.4 - 19.4.2020 52 990 termín zrušen
629-02 31.10 - 15.11.2020 52 990 termín zrušen

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst dle místních podmínek.
 • leteckou dopravu Praha - Teherán - Praha (s přestupy)
 • letištní taxy
 • vnitrostátní let Shiraz - Ahvaz
 • kompletní dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů) po Íránu
 • 13-14x ubytování (dle času letu) v hotelu (2lůžk. pokoje s vlast. příslušenstvím)
 • 14x polopenzi
 • průvodce a místního průvodce
 • vstupy dle programu

Cena nezahrnuje

 • vízum (o podrobnostech k vyřízení víza Vás budeme včas informovat), ideální je zúčastnit se info schůzky, která proběhne nejspíše během února 2020.
 • cena nezahrnuje bakšišné / spropitné ve výši cca 60 USD / os.

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: 1000 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení, na vyžádání v CK (je nutno ověřit kapacitu, v oblasti Ahvazu a Dezfulu negarantujeme 1/1 pokoje z důvodů menších hotelů a menšího počtu 1/1 pokojů) (příplatek: 5800 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist