Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Írán Zájezd č. 624

Írán - velký okruh - letecky

Írán - velký okruh - letecky
další fotografie »

Írán – starověká Persie. Kolik starých kultur tudy prošlo a zanechalo zde své výrazné stopy. Pojeďte s námi poznat tuto nádhernou a turisty zatím nepříliš navštěvovanou zemi s krásnými mešitami, rozlehlými paláci, nádhernými zahradami, nekonečnou pouští, vysokými horami, starověkými památkami a hlavně příjemnými a pohostinnými lidmi.
Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.


Program zájezdu

1. den (so): Odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem).
2. den (ne): Přílet do Teheránu v ranních hodinách. Začátek prohlídky moderního hlavního města dnešního Íránu - TEHERÁNU: palác Golestan, National jewels museum – největší nerozřezaný diamant na světě Moře světla, 34 kilogramový Globe of Jewels, koruny šáhů atd., Národní muzeum s bohatými archeologickými sbírkami.
3. den (po): QOM – centrum šíitů, svatyně Fatimah Masumah (sestra 8. imáma Rézy, negarantujeme možnost vstoupit do interiérů), druhé nejposvátnější místo v Iránu. KESHAN – krásné a rozsáhlé bohaté tradiční domy a lázně a krásné zahrady Fin s jezírky.
4. den (út): ESFAHÁN – bývalé hlavní město safíjovské říše, arménská katedrála Vank (v Esfahánu je 13 křesťanských obcí), slavné mosty přes řeku Zayandeh.
5. den (st): Dokončení prohlídky ESFAHÁNU - nádherné náměstí Maidán Emám (UNESCO), Šáhova mešita, mešita šejka Lotfolláha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotún, volno na nákupy na bazaru apod.
6. den (čt): Cestou do pouštních oblastí se zastavíme ve starobylém městě NAIN, kde si prohlédneme mešitu Jamme. CHAK CHAK – nádherné místo v poušti, stále funkční ohňový zoroastriánský chrám.
7. den (pá): YAZD – poslední výspa před nekonečnými pouštěmi, centrum zoroastriánského náboženství, chrám ohně Ateshkadé, Věže mlčení, typické kupolovité pouštní domy s desítkami badgírů (větracích věží), procházka starým centrem Yazdu, mešita Jámé.
8. den (so): Ráno odjezd do PASARGÁD (UNESCO) - hlavní město Perské říše za Kýra II. Velikého (zakladatel achajmenovské dynastie), hrobka Kýra II. Velikého. Přejezd do Shirázu.
9. den (ne): NAGHST-E ROSTAM – 4 impozantní hrobky perských achajmenovských králů (období 5.stol.př.n.l.) vytesané do skal. PERSEPOLIS (UNESCO) – achajmenovské sídlo patří k nejpůsobivějším starověkým místům v Přední Asii, Palác Apadana, Síň 100 sloupů, Brána všech národů s okřídlenými býky, hroby perských vládců, monumentální reliéfní výzdoba. Začátek prohlídky SHIRÁZU - starobylý bazar Vakil, hrobky dvou básníků – Háfeze a Sa’dího.
10. den (po): SHÍRÁZ - město básníků, vzdělání, slavíků, růží a kdysi i vína. Hlavní pozoruhodností Shirázu jsou velké mešity, některé z nich si samozřejmě také prohlédneme. Přelet do Ahvazu.
11. den (út): TCHOGA ZAMBIL (UNESCO) - nejlépe dochovaný (a zároveň jediný) elamitský stupňovitý chrám - zikkurat - v Íránu (13. stol.př.n.l., dochovaly se tři stupně). Královské město SÚSY, jedno z hlavních měst Perské říše, údajný hrob proroka Daniela. Historické vodní mlýny v SUSHTARU (UNESCO).
12. den (st): Přejezd pohořím Zagros do oblasti Khoramabadu. Jedny z nejkrásnějších sásánovských reliéfů v Iránu - TAGH E-BOSTÁN.
13. den (čt): BISOTUN (UNESCO) - skalní reliéfy a nápisy Dareia I. Klínopisné nápisy na skále v GANJNAME. HAMADAN – starověká Ecbatana, jedno z nejstarších měst na světě, hrobka biblické Ester, hrobka největšího učence islámského světa Avicenny.
14. den (pá): TAKHT-E SOLEJMAN (UNESCO) – jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Íránu, leží v nadm. výšce 2 070 metrů, „Šalamounův trůn“, rozvaliny města na břehu jezera, krásné výhledy.
15. den (so): Ráno si prohlédneme historické centrum ZANJANU – komplex mešity Jamme a starý bazar. Přejezd do SOLTANIYE (UNESCO) – hlavní město ilchánských Mongolů, mauzoleum sultána Oljaitu (kopule mauzolea patří k největším na světě). Dojezd do Teheránu.
16. den (ne): Brzy ráno odjezd na letiště a odlet z Teheránu zpět do ČR.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
624-01 6.4 - 21.4.2019 52 990 Cena 49 990 Kč platí při objednávce do 23.12.2018. Od 24.12.2018 bude cena 52 990 Kč. náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst dle místních podmínek.
 • leteckou dopravu Praha - Teherán - Praha (s přestupy)
 • letištní taxy
 • vnitrostátní let Shiraz - Ahvaz
 • kompletní dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů) po Íránu
 • 14x ubytování (dle času letu) v hotelu (2lůžk. pokoje s vlast. příslušenstvím)
 • 13x polopenzi
 • průvodce a místního průvodce
 • vstupy dle programu

Cena nezahrnuje

 • vízum (o podrobnostech k vyřízení víza Vás budeme včas informovat)

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna s max. plněním do 40.000 Kč (příplatek: 1000 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení, na vyžádání v CK (příplatek: 5520 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist