Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 28.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Londýn a okolí II

U tohoto zájezdu se jedná o doplnění skupin školních kolektivů. I tyto zájezdy vedou odborně zdatní a zkušení průvodci. Program zájezdu je pečlivě dodržován. Účastníci dostávají místa v přední a střední části autobusu.


Program zájezdu

1. den: Průjezd SRN, Belgií do Francie.
2. den: V ranních hodinách Eurotunnelem nebo trajektem přes kanál La Manche do Anglie. Příjezd do OXFORDU - univerzitní město s řadou historických domů, parků a univerzitních budov. Odjezd na ubytování do anglických rodin.
3. den: Po snídani odjezd do města SALISBURY - prohlídka malebného centra, návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší věží v celé Anglii. Zastávka ve STONEHENGE - nejznámější prehistorické kultovní místo v Anglii. Přejezd k WESTBURY - jeden z největších křídových koní v Anglii. Návštěva města BATH - nejznámější anglické lázně. Návrat na ubytování do anglických rodin.
4. den: Po snídani projížďka po náhorní vápencové plošině, kraji Cotswolds, který oplývá rozkošnými středověkými domy z místního vápence. Návštěva aristokratického sídla BLENHEIM PALACE - vrcholné dílo baroka v Anglii, nádherný park a zahrady. Přejezd do CAMBRIDGE - prohlídka jednoho z nejznámějších univerzitních měst světa. Návrat na ubytování do anglických rodin.
5. den: Po snídani odjezd do městečka WARWICK - jeden z nejkrásnějších středověkých hradů v Anglii. Přejezd do STRATFORDU - prohlídka jednoho z nejznámějších turistických středisek Anglie, rodiště W. Shakespeara. Večer odjezd k Eurotunnelu nebo na trajekt.
6. den: Průjezd Francií, Belgií a SRN. Návrat do ČR.

Propozice k zájezdu

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • přejezd La Manche
  • průvodce
  • 3x ubytování v soukromí (dvoulůžkové pokoje)
  • 3x polopenzi

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist