Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 28.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Rusko Zájezd č. 618

Moskva, Tatarstán, Ural, Mongolsko, Peking

Moskva, Tatarstán, Ural, Mongolsko, Peking
další fotografie »

+ jízda Transsibiřskou magistrálou

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Poznejte krásu Moskvy, nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu. MOSKVA (UNESCO), večerní procházka, Rudé náměstí, GUM, Chrám Vasila Blaženého, chrám Krista Spasitele a večerní ulice Arbat. Nocleh v hotelu.
2. den: Prohlídka KREMLU s jedinečným komplexem chrámů a paláců. Odpoledne Novoděvičí klášter a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor od Moskevské univerzity. Transfer na nádraží, fotka u symbolického začátku TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLY na Jaroslavském nádraží. Noční cesta vlakem do Kazaně.
3. den: Ráno KAZAŇ (UNESCO), návštěva bělokamenného Kazaňského Kremlu se starobylými mešitami, mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy a chrám sv. Petra a Pavla. Večerní procházka okolo výstavních budov a podivuhodných chrámů. Nocleh v hotelu.
4. den: Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE (UNESCO), jedinečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy. Odpoledne odjezd Transsibiřským expressem do Jekatěrinburgu.
5. den: Ráno JEKATĚRINBURG, předěl mezi Evropou a Asií, prohlídka (chrám Všech svatých na krvi, chrám Nanebevstoupení, hl. náměstí, parky aj.). Nocleh v hotelu.
6. den - 7.den: Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob (jídelní vůz k dispozici). Nocleh ve vlaku.
8. den: Odpoledne příjezd do IRKUTSKA. Večerní procházka po nábřeží řeky Angary. Transfer do hotelu přímo na břehu jezera BAJKAL, v městečku LISTVYANKA.
9. den: Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Večer návrat do hotelu.
10. den: Dopoledne místo našeho pobytu LIVSTJANKA na břehu BAJKALU (UNESCO), nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalskými tuleni, muzeum Bajkalu. Odjezd od jezera, úchvatný skanzen Talcy – obydlí a zvyky sibiřských kmenů. IRKUTSK, město uprostřed Sibiře na březích řeky Angary, s řadou starých dřevěných domků. Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera, domy Děkabristů, odpoledne lázeň. Večer odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Nocleh ve vlaku.
11. den: Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.
12. den: Ráno hl. město Mongolska ULÁNBÁTAR, neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců chánů i sovětských budov. Prohlídka největšího klášterního komplexu Gandan s obří sochou Buddhy, Lamaistického chrámu, proslulého archeologického muzea s kosterními pozůstatky dinosaurů (hnízda a vejce dinosaurů). Suchbátarovo náměstí s budovou parlamentu a sochou Čingischána, tržiště s mongolským kašmírem a velbloudí vlnou, Zimní palác Bogdchána. Vyhlídka z vrchu Zaisan na město, okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu.
13. den: Celodenní výjezd do NP HUSTAI, jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých koní na světě – koní Převalského. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.
14. den: Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Vycházka k panoramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků a testování tradičního nápoje Kumys. Návrat do Ulánbátaru a nákupy suvenýrů nebo návštěva muzeí (např. Zanabazarovo muzeum mongolského umění s tradičními maskami, náboženskými obrazy, šamanskými potřebami, kostýmy atp.). Nocleh v hotelu.
15. den: Ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.
16. den: Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva na oslavu cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes (UNESCO), na obchodní třídu Wangfujing, kde můžeme ochutnat čínské speciality nebo slavnou Pekingskou kachnu. Nocleh v hotelu.
17. den: Celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé císařské Zakázané město (UNESCO), největší náměstí světa, nádherné zahrady parku Pej-chaj, Letní palác (UNESCO), jezero s dračími loděmi. Večer stylová čajovna, degustace čínských čajů. Návrat na hotel.
18. den: Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (UNESCO) a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 13 hrobek císařů dynastie Ming, Cesta duchů, obří sochy zvířat, úředníků a generálů. Sestup do jedné z hrobek s pokladnicí a podzemním palácem. Večer transfer na letiště a odlet do Prahy.
19. den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem)
 • letištní taxy
 • veškeré transfery do hotelů, na nádraží a na letiště
 • dopravu vlakem po Transsibiřské magistrále dle programu
 • 17x nocleh - z toho 10x hotel*** ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím (3lůžkové pokoje nejsou možné) a 7x nocleh ve vlaku
 • 10x snídani
 • autobusovou dopravu na výlety (prohlídka Moskvy, Bolgar, Livstjanky, k Krugobajkalské železnici, NP Hustai, NP Terelj, prohlídka Pekingu, hrobky Mingů a k Velké čínské zdi)
 • 4x oběd během výletů (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů)
 • průvodce
 • služby místních průvodců v Mongolsku a v Číně

Cena nezahrnuje

 • turistické taxy na Bajkale a v Mongolsku
 • jízdné na vyhlídkové Krugobajkalské železnici
 • lanovku na Velkou čínskou zeď
 • spropitné

Fakultativně

 • připojištění vyššího storna (příplatek: 700 Kč)
 • vízum do Ruska (příplatek: 1990 Kč)
 • vízum do Číny (příplatek: 1990 Kč)
 • vízum do Mongolska (příplatek: 1990 Kč)
 • 1/1 pokoj v hotelích
 • místo v kupé pro 4 osoby (2. třída) v úseku Moskva – Irkutsk (příplatek: 5600 Kč)
 • Cesta vlakem: v úseku Moskva – Irkutsk cena zahrnuje přepravu charakteristickým vozem 3. tř. Plackarnyj (Vagon pro 54 osob, členěný na průchozí oddělení pro 6 osob – denní sezení, v noci lůžka). Úsek cesty Irkutsk – Peking uzamykatelné kupé 2. tř.pro 4 osoby. Za příplatek 5 600 Kč/os. možno doobjednat místo v kupé pro 4 osoby 2. tř. i v úseku Moskva – Irkutsk.
systém Open Travel Network
TOPlist