Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Maroko Zájezd č. 244

Velký okruh Marokem

Velký okruh Marokem
další fotografie »

Maroko je cestovatelsky velmi lákavou zemí. Náš autobusový zájezd je podrobnou poznávací cestou, která vás důkladně seznámí s exotickou divokou přírodou, bohatými muslimskými památkami, ale i kulturou a reáliemi všedního života této osobité země. Zastávky v nádherných španělských městech během cesty jsou již jen třešničkou na dortu tohoto úžasného putování.


Program zájezdu

1. den (pá): Odjezd ve večerních hodinách, přejezd přes SRN, Francii.
2. den (so): V podvečer ubytování v oblasti Barcelony.
3. den (ne): Zastávka u krásného římského akvaduktu z časů císaře Augusta u Tarragony. Cesta podél pobřeží, nocleh v oblasti Torremolinos.
4. den (po): Přeplutí GIBRALTARSKÉ ÚŽINY. Procházka podél hradeb CEUTY – španělského města na africké půdě. Dojezd do Tangeru .
5. den (út): TANGER - toulky první arabskou medinou. Odpoledne prohlídka marocké metropole RABAT , která leží při ústí řeky Bou Regreg do Atlantského oceánu.
6. den (st): Návštěva největšího marockého města CASABLANKA - Hassanova mešita, třetí největší islámská svatyně na světě. Přejezd marockým vnitrozemím do Fesu .
7. den (čt): Prohlídka královského města FES , které je oprávněně na seznamu památek UNESCO. Jde o nejzachovalejší středověké město v Africe - medresa Bou Inania, impozantní mešita Karaouiyne, mauzoleum Idrisse II. nebo královský palác, návštěva barvírny kůží. Odpoledne zastávka ve svatém poutním městě MOULAY IDRISS, kde se nachází hrobka potomka proroka Mohameda Idrisse, jenž v 8. století vytvořil na území Maroka první stát. Archeologický areál VOLUBILIS, který představuje nejzachovalejší marockou antickou památku.
8. den (pá): Historické královské město MEKNES, velkolepé paláce, mešity, zahrady, tržiště aj. Vyhlídková jízda STŘEDNÍM ATLASEM , kde uvidíme cedrové a korkové lesy i opice. Odpoledne ÚDOLÍ ZIZ, které už má charakter pouštního kaňonu s oázami datlových palem.
9. den (so): Krátká prohlídka města ERFOUD, které bylo v údolí řeky Ziz vystavěno v saharském stylu z červené hlíny. Odpoledne podnikneme fakultativní výlet džípy k největší písečné duně ERG CHEBI, která má výšku přes 100 metrů, délku 30 a šířku 10 kilometrů. Okusíme atmosféru největší světové pouště SAHARY . Zastavíme se ještě v oáze MERZOUGA.
10. den (ne): KAŇON TODRA, který je na nejužším místě široký pouze 10 m a který svírají 250 m vysoké skalní stěny. Poté se vydáme na CESTU KSÚRŮ A KASEB na úpatí Vysokého Atlasu . Ksar je berberská opevněná hliněná vesnice s vysokými hradbami. Kasba je opevněný obytný hrad se čtyřmi rohovými věžemi. Zastávka v oáze SKOURA – kasby mezi palmami. Ubytování v Ouarzazate.
11. den (po): Fakultativní výlet džípy do údolí říček NGOUN a DADES, KAŇON COLORADO. Cestou se podíváme na jeskynní obydlí berberů, výhledy na Vysoký Atlas . Mezi fíkovníky k rozeklaným skaliskům Sidi Boubka v soutěsce DADES.
12. den (út): Ráno navštívíme působivé opevněné město AIT BENHADDOU. Vyhlídková jízda přes VYSOKÝ ATLAS , překonání průsmyku Tizi-n-Tichka ve výšce 2 300 m n. m. Prohlídka historického královského města MARRÁKEŠ , kterému se kvůli barvě 19 km dlouhých hradeb říká „Červená perla“. Dominantou města je téměř 80 metrů vysoký minaret Koutoubia, z marrákešských paláců si prohlédneme palác Badi z konce 16. století. Přejezd na pobřeží Atlantiku .
13. den (st): Celodenní odpočinek v přímořském městě ESSAOUIRA, které svým šarmem láká nejen turisty, ale i marocké umělce, možnost koupání v Atlantiku. Tři kilometry dlouhá pláž. Noční přejezd.
14. den (čt): Trajekt do Evropy. Průjezd částí jižního Španělska do oblasti Malagy na Costa del Sol. Odpočinek, možnost koupání, nocleh.
15. den (pá): V ranních hodinách návštěva města Pabla Picassa − MALAGY. Průjezd Andalusií se zastávkou na prohlídku GRANADY – procházka uličkami středověké mediny, arabský bazar aj. Nocleh u Alicante.
16. den (so): Přejezd do BARCELONY, devítihodinová prohlídka katalánské metropole. Noční přejezd přes Francii a Německo do ČR.
17. den (ne): Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
244-01 14.10 - 30.10.2022 24 990,- Odjezd též z Plzně. rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč
 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • průvodce
 • 13x ubytování v hotelích
 • 12x snídani
 • 12x večeři
 • trajekt do Afriky a zpět

Cena nezahrnuje

 • spropitné / bakšišné

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 7000 Kč)
 • připojištění vyššího storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist