Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Londýn a perly královské Anglie

Londýn a perly královské Anglie
další fotografie »

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.


Program zájezdu

1. den (st): V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den (čt): LONDÝN , první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster, přes Westminter Bridge k budově Parlamentu (UNESCO), kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards na působivé Trafalgarské náměstí, živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka aj.
3. den (pá): WINDSOR - zámek, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu. Přejedeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě.
4. den (so): Druhá část prohlídky LONDÝNA . Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů, most Tower Bridge, levobřežní čtvrť Southwark, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.
5. den (ne): Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
418-01 26.5 - 30.5.2021 7 990 Odjezd též z Plzně, Pardubic a Hradce Králové. termín zrušen
418-02 18.8 - 22.8.2021 7 990,- Odjezd též z Plzně, Pardubic a Hradce Králové. rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klimatizovaným busem
 • přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • Stonehenge (rezervace nutná min. 10 dní před odjezdem předem v CK) - dospělí (příplatek: 550 Kč)
 • Stonehenge (rezervace nutná min. 10 dní před odjezdem předem v CK) - děti do 15 let (příplatek: 300 Kč)
 • Stonehenge (rezervace nutná min. 10 dní před odjezdem předem v CK) - studenti a osoby nad 60 let (příplatek: 450 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2000 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist