Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 28.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Barma Zájezd č. 624

Barma / Myanmar

Barma (nebo nověji též Myanmar) je zemí, jež byla po dlouhá desetiletí prakticky pro turisty uzavřena. V posledních letech se zdejší situace pomalu uvolňuje a díky tomu mají návštěvníci jedinečnou šanci objevovat jednu z nejzajímavějších zemí jihovýchodní Asie. Barma nabízí velkolepé, především buddhistické stavby ať historické či současné, zatím málo narušenou tropickou přírodu a možnost setkání s tradičními řemesly a především s velice příjemnými obyvateli této země.

Program připravila a zájezd průvodcuje Ing. Martina Kosková.

Pořadí navštívených místa a počet noclehů se může změnit s ohledem na aktuální letové jízdní řády.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přílet do největšího města Barmy RANGÚNU (Yangon). Rangún byl hlavním městem země do roku 2005. Je to velmi živé velkoměsto s řadou památek připomínajících jeho tisíciletou historii. První část prohlídky nejvýznamnějších zajímavostí - Zlatá pagoda Schwedagon – nejposvátnější pagoda v Barmě, se svou výškou 99 metrů patří mezi nejvyšší stavby svého druhu a je celá pozlacená. Pagoda Sule stojící v samém srdci města hrála významnou roli v nedávných dějinách země. Gigantická socha ležícího Buddhy v pagodě Chauk Htat Gyi, centrum města, Čínská čtvrť. Ubytování v hotelu.
3. den: Přelet do městečka HEHO, které je výchozím bodem pro poznávání horského jezera INLE . V jezeře žije řada vzácných endemických živočichů. Místní obyvatelé se věnují hlavně rybolovu: Aby měli volné ruce, jezdí na člunech ve stoje. Své příbytky staví na kůlech nad jezerem. Návštěva hlavních památek v okolí jezera - Phaung Daw Oo Pagoda, 120 let starý klášter Ngaphechaung, plovoucí zahrada a plovoucí vesnice.
4. den: Plavba po jezeře INLE , návštěva vesnice INDEIN se skupinou starobylých pagod, jejichž původ sahá podle tradice až k císaři Ašókovi. Procházka bambusovým pralesem podél průzračné řeky,. Zastávka u domácích dílen na výrobu hedvábí ve INN PAW KHON. Toto místo je též proslavené tkaním lotosových vláken, dále možnost shlédnutí kovářské dílny a výroby barmských doutníků Cheerot.
5. den: Městečko PINDAYA je významným buddhistickým poutním místem. Návštěvníky přitahuje především jeskynními systémy a pitoreskními jezírky, která jej obklopují. Prohlídka jedné z největších zdejších jeskyní SCHWE OO MIN PAYA, ve které se nachází 8049 soch Buddhů. Místní trh a jezero. Přejezd do Mandalay (cca 7 hod.), cestou krátké zastávky na zajímavých místech.
6. den: Dopoledne návštěva vesnice MINGUN na řece Iravadi. Prohlídka nedokončené pagody Mingun Pahtodawgyi, druhý největší zvon na světě Mingun Bell. Pagoda královny Sinbyumae. Odpoledne prohlídka AMAPURY bývalého hlavního města barmských králů, slavný teakový most pro pěší U-Bein, klášter s 900 buddhistickými mnichy, Kuthodar Pagoda, která je slavná díky největší knize na světě, Klášter Schwenandaw známý svými dřevořezbami. Druhé největší město MANDALAY, prohlídka Mandalay paláce užívaného posledními barmskými panovníky. Výlet na kopec Mandalay Hill, kde je úžasné pozorovat západ slunce.
7. den: Ráno procházka podél řeky IRAVÁDÍ, která je nejdelší a nejdůležitější barmskou řekou, návštěva místního trhu. PALEIK - tradiční vesnice s Hadím chrámem, jenž se pyšní sochou Buddhy, u níž odpočívají hadi údajně přinášející štěstí. Pozorování rituálního koupání hadů. Odpoledne přejezd do Baganu.
8. den: BAGAN – první hlavní město království Pagan, jež bylo předchůdcem dnešní Barmy. Rozlehlý areál zaplněný více než 10.000 pagodami, svatyněmi a stúpami pod patronací UNESCO. Ráno zastávka na živém tržišti Nyaung Oo, návštěva slavné pagody Shwezigon, panoramatický pohled na planinu s chrámy, poté zastávky u nejzajímavějších pagod či stúp. Dílna na výrobu vyhlášených barmských lakovaných předmětů. Večer pozorování západu slunce na baganskou planinou.
9. den: Výlet k vyhaslé sopce MOUNT POPA (1518 m, nad okolní krajinu vystupuje o cca 750 m), která je opředena řadou legend a na jejímž vrcholu stojí rozlehlý klášter. Místní lidé věří, že je domovem 37 Natů (duchů). Nahoru na vrchol k buddhistickému klášteru vede 777 schodů. Návrat do Baganu.
10. den: Přelet z Baganu zpět do Rangúnu, dokončení prohlídky města RANGÚN.
11. den: Přejezd do KYAIKTO, které je výchozím bodem pro návštěvu slavné GOLDEN ROCK – významné buddhistické poutní místo, malá pagoda na kameni oblepeném zlatými plátky, který balancuje na okraji skály.
12. den: Cestou zpět do Rangúnu zastávka v historickém městě BAGO. Návštěva další z nejvyšších barmských pagod Schwemandaw (výška 98 m), královský palác Kanbawzathadi i ležícího Shwethalyaung Buddhu.
13. den: Odlet/návrat do Prahy.

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha-Rangún-Praha
 • 2x místní přelet (Rangún-Heho a Bagan-Rangún)
 • dopravu mini/autobusem
 • hlavní vstupy podle programu
 • 10-11x ubytování ve dvoulůžkových pokojích *** s příslušenstvím a se snídaní
 • plavba po jezeře Inle
 • plavba lodí do vesnice Mingun
 • místní a český průvodce

Cena nezahrnuje

 • vízum, spropitné

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 1220 Kč)
 • 11x večeře (příplatek: 3000 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist