Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Barma Zájezd č. 617

Tajemství Barmy - od zlatých pagod k horským kmenům

Myanmu nebo-li po staru Barmu naleznete na poloostrově Zadní Indie u pobřeží Bengálského zálivu. Napříč touto zemí najdete osobité kouzlo neodkrytých tajemství a autentičnost nenarušenou davy turistů. Zvědavce ze všech koutů světa láká prastará buddhistická tradice, málokdo však ví, že je v každém domě malý oltář zasvěcený duchům natům. A ačkoliv Barma patří k nejchudším zemím, překypuje pozlacenými pagodami, zdobnými chrámy a obřími Buddhy posetými drahokamy. Je to naprosto bezpečná země, která se uvolňuje z nadvlády vojenské junty, která, jak se zdá, nezanechává stín na srdečnosti barmského lidu a na jejich zářivém úsměvu. Vždyť vše řídí vesmír a vláda se spoléhá na předpovědi astrologa. CK Poznání vás provede kulturním i historickým dědictvím od Yangonu po Mandalay. Uzříme prastarý Bagan s jeho pověstnými rozsáhlými chrámovými komplexy, jezero Inle s rybáři pádlujícími nohou a stříbrotepci. Propátráme hory, kde se pochodem propleteme rýžovišti i čajovými plantážemi a přespíme v tradiční horské chýši jako členové zdejšího kmene. Na závěr nás čeká relax na exotické pláži s palmami u čistých vod Indického oceánu. Provází Růžena Duchková.


Program zájezdu

1. den (po): Odlet z Prahy.
2. den (út): Přílet do YANGONU . Ubytování v hotelu nedaleko centra, návštěva místních večerních trhů a ČÍNSKÉ ČTVRTI, kdo si troufne na smažené cvrčky či aromatický durian?
3. den (st): Dopolední přelet do MANDALAY, prohlídka města - starý dřevený klášter SHWENANDAW a okolní chrámy se stovkami bělostných a zlatých čedí tyčících se jako stromořadí a ukrývajících mnohé náboženské relikvie. Den zakončíme pohledem na západ slunce nad městem z MANDALAYSKÉHO KOPCE, na který vystoupíme po dlouhých schodech s mnohými chrámy a stánky po cestě.
4. den (čt): Pro ranní ptáčata možnost spatřit obřad omývání Buddhovy tváře v pagodě MAHAMUNI, který je vykonáván pravidelně ve 4 hod. ráno. Po snídani se pak všichni vydáme na průzkum tří starobylých měst AMARAPURA, SAGAING a INWA. Zúčastníme se ranního obřadu darování rýže mnichům v klášteře MAHAGANDHAYON, projdeme se po 1,2 km dlouhém dřevěném U BEINOVĚ MOSTĚ napříč jezerem TAUNGTHAMAN, nahlédneme do MEZINÁRODNÍ BUDDHISTICKÉ AKADEMIE SITAGU, z pagody na SAGAINGSKÉM KOPCI si prohlédneme Mandalay a její širé okolí. Jako poslední šperk si prohlédneme z koňmi tažených povozů starobylé městečko INWA také nazývané „tajné hlavní město Barmy.“ Večer přejezd do BAGANU .
5. den (pá): Celodenní prohlídka starobylých chrámů v BAGANU zařa­zených na seznam UNESCO. Západ slunce na jedné z pagod, možnost večeře na terase se scénickým výhledem do okolí u řeky IRRAWADDY.
6. den (so): Dopoledne dokončení prohlídky BAGANU. Odpoledne odjezd do NYAUNG SHWE u jezera INLE se zastávkou u posvátné hory POPA s klášterem TAUNG KALAT. Vystoupáme sem po 777 schodech.
7. den (ne): Celodenní výlet po pověstném jezeře INLE klasickými úzkými dřevěnými čluny. Spatříme místní rybáře obratně pádlující nohou, proplujeme zvláštními plovoucími zahradami se zeleninou, nahlédneme a nakoupíme v dílnách se stříbrem, originálními textiliemi a doutníky. Možná zahlédneme i pověstné dlouhokrké ženy s okrasnými prstenci kolem svých prodloužených šíjí. Večer možnost návštěvy místní vinice s ochutnávkou zdejších vín u dobré večeře.
8. den (po): Ráno přesun do horskéh oměstečka PYIN OO LWIN. Prohlídka NÁRODNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY KANDAWGYI, večerní prohlídka místních trhů a posezení v jedné z klasických čajoven.
9. den (út): Výlet do džunglí porostlého údolí k vodopádům ANISAKAN. Odpoledne bude možnost projížďky koloniálním městečkem koňmi taženým dostavníkem jako z divokého západu. Milovníci vín mohou vyzkoušet zdejší v celé zemi proslulá ovocná vína.
10. den (st): Přesun scénickou železnicí do HSIPAW, městečka situo­vaného v srdci hor. V průběhu cesty se nám budou otevírat úžasné výhledy na zelená pole a specificky řezané hory. Po cestě přejedeme přes hlubokou rokli po nejvyšším mostě v Barmě - GOTEIK VIADUKT. Podvečerní procházka po městečku HSIPAW, zavítáme i mezi ruiny starých čedí a starého kláštera s bambusovým Buddhou.
11. den (čt): Celodenní výlet po okolních horách, projdeme se zemědělskou krajinou plnou rýžovišť, kukuřičných polí a banánových plantáží. Navštívíme VODOPÁDY NANT HUNT NWET a okolní typicky horské vesnice. Čím výše do hor vystoupáme, tím scéničtější výhledy se nám odkryjí.
12. den (pá): Přejezd do KYAUKME, počátek 2denní túry místními horami. Uvidíme čajové plantáže, rýžová a kukuřičná pole. Přespíme v originální horské vesnici, kde dokonale unikneme civilizaci, dokonce ani elektrický proud tu není samozřejmostí a lidé se myjí ve veřejných umývárnách u potoka zahaleni v šátcích. Bydlet budeme v rodinách, jejichž plnohodnotnými členy se na jednu noc i staneme, povečeříme a posedíme u společného stolu.
13. den (so): Druhý den zpět do KYAUKME.
14. den (ne): Přesun do MONYWY, prohlídka místních památek - 2. nejvyšší stojící Buddha na světě, který je ve skutečnosti 31patrovou budovou o 130 m, a mnoho dalších obřích soch na témž kopci, ze kterého i shlédneme exotický západ slunce nad plochou nížinnou krajinou posetou sochami Buddhů a siluetami chrámů.
15. den (po): prohlídka nedalekého skalního města PHO WIN TAUNG, které sestává z mnoha svatyní a chrámků vytesaných před osmi stoletími do pískovce. Přesun do MANDALAY a večernímletem doYANGONU , kde strávíme jednu noc.
16. den (út): Polední přelet do THANDWE, přesun do plážového letoviska NGAPALI. Ubytování u pláže.
17. den (st): Zasloužený odpočinek a lenošení na pláži. Fakultativně šnorchlovací výlet.
18. den (čt): Zasloužený odpočinek a lenošení na pláži. Fakultativně šnorchlovací výlet.
19. den (pá): Odlet do YANGONU . Návštěva monumentální ŠWEITI­GOUMSKÉ PAGODY, která je jednou z největších v celé Barmě. Dále se projdeme kolem královského jezera KANDAWGYI ke zlatému paláci KARAWEIK, který nesou dvě mohutné lodě ve tvaru bájného ptáka. S Barmou se tu i rozloučíme, zažijeme barmský kulturní večer s tanečními vystoupeními i s vydatnou večeří.
20. den (so): Zblízka si prohlédneme známou zlatou pagodu SULE nezvykle situovanou v těsném sevření kruhového objezdu, arcibiskupství s KATEDRÁLOU SV. MARIE, hinduistický chrám bohyně KHÁLÍ či pagodu BOTAHTAUNG, která ukrývá Buddhovy vlasy. Nákupy posledních suvenýrů a odlet domů.
21. den (ne): Přílet do Prahy.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
617-01 14.9 - 4.10.2020 73 300 termín zrušen

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • zpáteční letenka Praha-Yangon
 • zpáteční přelet Yangon-Mandalay a Yangon-Thandwe vč. let. tax a poplatků
 • místní doprava v rámci programu (loď, autobus, taxi, vlak)
 • 17x ubytování v hotelu nebo penzionu
 • 1x v tradičním domě ve vesnici v rodinách (jedna společná místnost)
 • 18x snídaně
 • 2x oběd
 • 2x večeře
 • 1x barmský kulturní večer
 • vedoucí zájezdu
 • informační materiály

Cena nezahrnuje

 • spropitné
 • ostatní stravu

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 80 000 Kč (příplatek: 1750 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 9300 Kč)
 • vízum (příplatek: 1400 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist