Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Okruh Pobaltskými republikami s návštěvou Petrohradu a Finska - letecky

Okruh Pobaltskými republikami s návštěvou Petrohradu a Finska - letecky
další fotografie »

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého programu.


Program zájezdu

1. den (pá): Odlet z Prahy do RIGY. Transfer na hotel, ubytování.
2. den (so): Individuální volno, odpoledne připojení ke skupině autobusového zájezdu a odjezd do Pärnu.
3. den (ne): Odjezd do TALLINU , města ležícího u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré město (UNESCO), městské opevnění, bránu Viru , Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V pozdních odpoledních hodinách plavba trajektem do Helsinek. Vylodění a odjezd na ubytování.
4. den (po): Hlavní město Finska HELSINKY, prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukio kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přemístíme se do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny. Nádhernou jezerní krajinou pokračujeme do oblasti Savonlinny, ubytování.
5. den (út): Jedno z nejhezčích finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.
6. den (st): PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.
7. den (čt): Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální katedrála Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakult. večerní „otevírání mostů“ na Něvě - večer nás autobus odveze na náměstí Děkabristů, projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa, chrám sv. Mikuláše, který se nachází na břehu kanálů – Petrohradské Benátky a v jehož blízkosti se odehrál děj Dostojevského románu Zločin a trest, otevírání mostů na Něvě. Návrat na hotel kolem 02:00 hod.
8. den (pá): U Petrohradu navštívíme městečko PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si palác Kateřiny II. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU KOMNATU. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do opevněného města PSKOV.
9. den (so): Přejezd do RIGY, hlavního města Lotyšska a největšího města Pobaltí, Stará Riga - středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Večer transfer na hotel.
10. den (ne): Snídaně, transfer na letiště v Rize, odlet do Prahy.

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
224-01 7.6 - 16.6.2019 28 990,- rezervovat »
volno
224-02 5.7 - 14.7.2019 28 990,- rezervovat »
volno
224-03 26.7 - 4.8.2019 28 990,- rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč
 • leteckou přepravu Praha - Riga a zpět
 • letištní taxy
 • transfer z/na letiště
 • dopravu autobusem
 • trajekt Tallin - Helsinky
 • průvodce
 • 9x ubytování v hotelech*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvímí)
 • 9x snídani

Fakultativně

 • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1990 Kč)
 • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata (cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantarové komnaty vč. povinného místního průvodce a sluchátek) - nutná rezervace předem v CK min. měsíc před odjezdem (příplatek: 890 Kč)
 • připojištění vyššího storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 7000 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist