Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Indie Zájezd č. 607

Jižní Indie - velký okruh

Indie je zemí plnou kontrastů s neskutečným množstvím památek všeho druhu z nejrůznějších období její přebohaté historie. Tato naše druhá trasa po Indii je zaměřena na úžasné chrámové komplexy většinou zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Nejprve shlédnete vyhlášené skalní chrámy ve svazové zemi Maháraštra a poté se přesunete na jih Indie do Tamilnádu, kde budete moci obdivovat nejenom tradiční chrámovou architekturu s pestrobarevnými gópurami (věžemi) či velkolepé jeskynní chrámové komplexy, ale také pohádkové paláce místních vládců, rozlehlé pevnosti a zašlou slávu britské i francouzské koloniální architektury.

Program připravila Ing. Martina Kosková.


Program zájezdu

1. den (so): Odlet z Prahy do Bombaje.
2. den (ne): Přílet do Bombaje. BOMBAJ (Mumbaí) – nejrušnější indická megapolis, hlavní město svazového státu Maháraštra. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města – slavná Brána Indie, Centrální Viktoriino nádraží (UNESCO). Výlet na ostrov ELEFANTA, světoznámé jeskynní chrámy zasvěcené bohu Šivovi (UNESCO).
3. den (po): Dopoledne pokračování prohlídky BOMBAJE, Muzeum Prince Waleského vyhlášené umělecko-řemeslnými sbírkami, procházka po promenádě Marina Drive. Odpoledne přejezd vlakem do Aurangabádu (cca 6 hodin).
4. den (út): Výlet do ELLORY (UNESCO) – 34 skalních chrámů, které do 3 km dlouhé skalní stěny vytesali během 5.-10.století buddhisti, hinduisti a příznivci džinistického náboženství.
5. den (st): ADŽANTA (UNESCO) – úžasné buddhistické jeskynní chrámy vyzdobené dosud živými malbami z doby před 2 tisíci lety.
6. den (čt): AURANGABAD – město pojmenované po posledním „Velkém Mughalovi“ Aurangzébovi, atraktivní hrobka jeho první ženy Bibi Ka Maqbara, přirovnávaná k Tádž Mahálu. Přejezd vlakem do Bombaje.
7. den (pá): Vnitrostátní přelet z Bombaje do druhého největšího města svazového státu Tamilnadu do Madurai. Významné středisko starotamilské kultury MADURAI je jedním z nejstarších měst světa a pro hinduisty je svatým poutním místem.
8. den (so): MADURAI - prohlídka rozsáhlého chrámového komplexu Šrí Minákší, bohatě zdobené pestrobarevné chrámové věže. Skvostný palác Nájaka Tirumalaje, který bývá označován za jeden z divů jižní Indie a který je příkladem hinduisticko-islámské architektury 17.století.
9. den (ne): Významné město TIRUČČIRÁPPALI (Trichy) ležící na posvátné řece Káverí. Nad městem se na 83 m vysoké skále vypíná pevnost s chrámy zasvěcenými bohům Šivovi a Ganéšovi. Návštěva posvátného ostrova ŠRÍRANGAM s jedním z největších chrámových komplexů v Indii.
10. den (po): Město TAŇDŽÁVÚR (Tanjore) - v minulosti sídlo tří významných dynastií. Slavný Brhadíšvarův chrám – klenot čólské chrámové architektury z 10. st. (UNESCO), královský palác. ČIDAMBARAM – místo, kde údajně Šiva předvedl svůj kosmický tanec, Nataradžův chrám. Přejezd do Puttuchéri.
11. den (út): Bývalé centrum francouzské enklávy PUTTUCHÉRI (Pondicherri), jehož centrum z 17.st. si udrželo francouzský šarm do dnešní doby. Návštěva Kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, místní muzeum vystavující vzácné bronzy charakteristické pro čólskou kulturu. Velkolepá pevnost DŽINDŽI (Sanji) rozkládající se na třech kopcích.
12. den (st): Chlouba Tamilnádu – MAHÁBALIPURAM – rozsáhlá chrámová lokalita na břehu moře, skvostné žulové chrámy s bohatou výzdobou a propracovanými reliéfy, jeskynní svatyně (UNESCO). Hlavní město Tamilnádu - MADRAS (Chennai) – původně několik rybářských vesnic, z nichž Britové vytvořili důležité středisko obchodu. Pevnost Sv. Jiří - první britský opěrný bod v Indii, neoklasicistní Kostel Sv.Ondřeje, Marina s 12 km dlouhou pláží.
13. den (čt): Odlet do Bombaje a následně do Prahy dle aktuálního letového řádu.
14. den (pá): Návrat do Prahy.

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha-Bombaj-Praha
 • 10 - 12x nocleh se snídaní v hotelech*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • vnitrostátní přelety Bombaj-Madurai a Madras-Bombaj
 • vlak Bombaj-Aurangabád a zpět
 • hlavní vstupy dle programu
 • dopravu minibusem
 • českého průvodce
 • místního průvodce
 • Pořadí navštívených míst a počet noclehů se může změnit s ohledem na aktuální letové a vlakové jízdní řády.

Cena nezahrnuje

 • vízum, spropitné

Slevy

 • sleva při koupi zájezdu do 29.2.2016 - 3 000 Kč

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 1260 Kč)
 • 10x večeře (příplatek: 2300 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist