Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Řecko Zájezd č. 247

Řecko - velký okruh - letecky

Řecko - velký okruh - letecky
další fotografie »

Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zavěšené" kláštery Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách.


Program zájezdu

1. den (ne): Odlet z Prahy do Soluně . Dle letového řádu připojení k autobusové skupině, dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ (nemusí být zařazena). Ubytování.
2. den (po): Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi. Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika z 6ti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou.
3. den (út): Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka.
4. den (st): ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.
5. den (čt): Odjezd na poloostrov PELOPONÉS “kolébka civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj.
6. den (pá): Pobyt u moře, individuální volno. V podvečerních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.
7. den (so): Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.
8. den (ne): OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén , odlet do Prahy.

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
247-01 12.5 - 19.5.2019 27 590 náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Soluň, Athény/Patras - Praha (dle letového řádu)
 • transfery z/na letiště
 • letištní taxy
 • dopravu klimatizovaným autobusem po Řecku
 • 7x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 7x polopenzi
 • výlety dle programu
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 480 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 3900 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist