Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Řecko Zájezd č. 247

Řecko - velký okruh - autobusem

Řecko - velký okruh - autobusem
další fotografie »

Podrobný poznávací zájezd do Řecka nabízí možnost seznámit se s dlouhou historií této středomořské země, která nabízí četné antické památky (Athény, četné památky na Peloponésu, starobylá věštírna v Delfách), ale také památky křesťanské, kterým dominují zavěšené skalní kláštery v Meteoře.


Program zájezdu

1. den (so): Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den (ne): SOLUŇ (UNESCO) - druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely aj.
3. den (po): Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika ze šesti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro.
4. den (út): Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka.
5. den (st): ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.
6. den (čt): Odjezd na poloostrov PELOPONÉS . Areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octaviin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový komplex se Lví branou aj.
7. den (pá): Pobyt u moře. V ranních hodinách návštěva NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav.
8. den (so): Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na ubytování.
9. den (ne): OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. Pozdě odpoledne nalodění v Patrasu na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
10. den (po): Vylodění v Itálii, jízda přes Itálii.
11. den (út): Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
247-01 15.5 - 25.5.2021 15 990,- Odjezd též z Brna, Pardubic a Hradce Králové. rezervovat »
volno
247-02 23.9 - 3.10.2021 15 990,- Odjezd též z Brna, Pardubic a Hradce Králové. rezervovat »
volno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla)
  • 7x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 7x polopenzi
  • výlety dle programu
  • průvodce

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 390 Kč)
  • lůžko ve 4lůžkové kabině na trajektu (příplatek: 800 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 3900 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist