Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Řecko Zájezd č. 246

Řecko - velký okruh - autobusem

Řecko - velký okruh - autobusem
další fotografie »

Podrobný poznávací zájezd do Řecka nabízí možnost seznámit se s dlouhou historií této středomořské země, která nabízí četné antické památky (Athény, četné památky na Peloponésu, starobylá věštírna v Delfách), ale také památky křesťanské, kterým dominují zavěšené skalní kláštery v Meteoře.


Program zájezdu

1. den (so): Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den (ne): SOLUŇ (UNESCO) - druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely aj.
3. den (po): Kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v okolí Tembi. Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika z 6ti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou.
4. den (út): Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka.
5. den (st): ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.
6. den (čt): Odjezd na poloostrov PELOPONÉS “kolébka civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj.
7. den (pá): Pobyt u moře, individuální volno. V podvečerních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.
8. den (so): Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.
9. den (ne): OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V pozdních odpoledních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
10. den (po): Vylodění v Itálii, jízda přes Itálii.
11. den (út): Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
246-01 11.5 - 21.5.2019 14 790 Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové a Brna náhradník »
vyprodáno
246-02 1.10 - 11.10.2019 14 790,- Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové a Brna rezervovat »
málo míst
246-03 11.10 - 21.10.2019 14 790,- Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové a Brna rezervovat »
volno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla)
  • 7x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 7x polopenzi
  • výlety dle programu
  • průvodce

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 390 Kč)
  • lůžko ve 4lůžkové kabině na trajektu (příplatek: 800 Kč)
  • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 3900 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist