Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Irsko Zájezd č. 235

Severní a jižní Irsko - zpět letecky

Severní a jižní Irsko - zpět letecky
další fotografie »

Toto je naše pozvánka do země, která se stává jednou z vyhledávaných turistických oblastí Evropy. Země, kde se po dálnici svezeme jen pár mil kolem hlavních měst a pak na nás čekají již jen spousty klikatících se uzoučkých cestiček, louky protkané kamennými zídkami, stejně jako viktoriánská sídla. Země, kde řada prehistorických památek čeká nezměněná již tisíce let, země s keltskou minulostí a hluboce zakořeněným křesťanstvím.


Program zájezdu

1. den (út): Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den (st): Odpoledne příjezd do Cherbourgu (dle časových možností krátká prohlídka), nalodění na trajekt do Irska, plavba Atlantikem, nocleh v kajutách.
3. den (čt): Kolem 11.00 hod připlujeme do Rosslare a naší první zastávkou v Irsku bude ROCK OF CASHEL s nejzachovalejším románským kostelem v zemi a zříceninami obří středověké katedrály a hradu.
4. den (pá): Proslulá a jedinečná krajina NP KILLARNEY. Prohlídka městečka KILLARNEY, které je zároveň východiskem k památkám v okolí jezer - návštěva opatství MUCKROSS ABBEY, tradiční cesta poloostrovem Iveragh - RING OF KERRY podmanivé horské a pobřežní scenérie - Bog Village, Waterville, vyhlídka Moll´s Gap aj.
5. den (so): Ráno krátce zastavíme v okouzlující vesničce ADARE - domky s typickými doškovými střechami a pokračujeme procházkou u fantastických útesů CLIFFS OF MOHER (Mohérské útesy), které se tyčí do výšky až 200 m. V oblasti dolního toku Shannonu navštívíme oblast BURREN „skalnatá země“, vydáme se k POULNABRONE DOLMEN a přesvědčíme se o výjimečnosti irské krajiny. Oblast holých a skalnatých návrší je přesto botanicky i historicky velmi zajímavá.
6. den (ne): Čeká nás Národní park CONNEMARA, kraj plný močálů, hor a vřesovišť, kterému dominují dva horské hřbety. Zastávka v městečku LETTERFRACK a v návštěvnickém centru NP Connemara. V případě hezkého počasí lehká turistika v parku a v případě pěkného počasí výstup na Diamantovou horu s krásnými výhledy do okolí. Navštívíme malebné opatství KYLEMORE ABBEY, impozantní stavba, krásná viktoriánská zahrada, procházka na břehu stejnojmenného jezera. Zastávka v malebném městečku WESTPORT, pod horou Sv. Patrika. Odjezd na sever do hrabství Sligo. Ubytování v oblasti Donegalského zálivu.
7. den (po): SLIGO - prohlídka města na březích řeky Garavogue s dominantou horských dvojčat Knocknarea a Benbulben. Yeatsův dům, dům nejslavnějšího irského básníka W. B. Yeatse, opatství SLIGO ABBEY a návštěva jednoho z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebišť v CARROWMORE (kamenné kruhy, dolmeny, hrobky). Pokračujeme do OMAGH, kde navštívíme Ulstersko-americký NP věnovaný Irům, kteří emigrovali do Severní Ameriky. Na závěr jedno z nejhezčích Severoirských měst LONDONDERRY - městské hradby, historické centrum.
8. den (út): Ráno přejedeme k Atlantskému oceánu na nejmalebnější úsek pobřeží CAUSEWAY COAST. Zastávka u romantické zříceniny hradu DUNLUCE, který vévodí pobřežnímu úseku Causeway Coast a dramaticky se tyčí na vrcholu čedičového skalního výběžku (sídlo rodu MacDonnellů) - fotopauza. Ve chvíli, kdy spatříme OBRŮV CHODNÍK (Giant´s Causeway) s pozoruhodnými šestibokými čedičovými sloupy (UNESCO), pochopíme, proč naši předkové nevěřili, že vznikl přirozenou cestou. Pokračujeme návštěvou palírny BUSHMILLS ve stejnojmenném městečku mezi Portrush a Ballycastle, poutního místa znalců irské whiskey. Lehká pěší turistika v oblasti, ti odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most CARRICK-A-REDE-ROPE. 20 m dlouhý a 1m široký lanový most vede ve výšce 30 m přes propast táhnoucí se mezi pobřežními útesy a ostrůvkem Carrick-a-Rede. Napříč malebným pohořím Antrim přejedeme na ubytování do oblasti Carrickfergus.
9. den (st): Navštívíme jeden z nejkrásnějších irských hradů CARRICKFERGUS – nejimpozantnější středověká pevnost Severního Irska a podél zátoky BELFAST LOUGH, kde se r. 1690 vylodil Vilém Oranžský na své cestě do bitvy o řeku Boyne dojedeme do BELFASTU , města pyšnícího se viktoriánskými budovami. Navštívíme nové a unikátní Muzeum TITANIKU, právě zde v Belfastu, byla loď postavena. Projdeme si historické centrum vč. extravagantní budovy radnice z bílého portlandského kamene a shlédneme i další budovy na Donegall square. Po pobřežní silnici pokračujeme k sídlu rodu Londonderryů do MONT STEWART HOUSE - okázalému sídlu s nevídanými interiéry a zahradami. Krátkým trajektem se přeplavíme přes jezero STRANGFORD LOUGH k podvečerní návštěvě městečka DOWNPATRICK, pojmenovaného po irském národním světci, jehož život je spojen s mnoha místy ležícími v této části hrabství - exteriér katedrály Down Cathedral, která je výsledkem 16 století trvajících prací a oprav a zastávka u hrobu sv. Patrika.
10. den (čt): Překročíme hranice Severního Irska v oblasti vrchoviny Mourne a severně od Dublinu navštívíme lokalitu mýtického významu a návštěvnické centrum oblasti NEWGRANGE- lokalita s předkeltskými chodbovými hrobkami stále zůstává opředena tajemstvím. Pokračujeme do oblasti NP WICKLOW MOUNTAINS - pěší procházka kolem jezer, prohlídka klášterního komplexu GLENDALOUGH, jedno z nejdůležitějších raně křesťanských míst v Irsku, odpoledne odjezd do DUBLINU , města s historií sahající až do dob Vikingů, centrum města, dublinský hrad, katedrála sv. Patrika, návštěva vyhlášené čtvrti Temple bar s bezpočtem pubů, ubytování.
11. den (pá): Dle časových možností a v návaznosti na letecký řád prohlídka Dublinu . Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
235-01 13.8 - 23.8.2019 29 590 Odjezd též z Plzně, Pardubic, Hradce Králové a Brna Cesta zpět letecky. náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • leteckou přepravu Dublin - Praha vč. letištních tax
 • transfer na letiště
 • 9x ubytování (8x hotel - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžková kabina na trajektu)
 • 8x snídani
 • trajekty do Irska
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 590 Kč)
 • muzeum Titanicu v Belfastu - nutné nahlásit nejpozději 1 měsíc před odjezdem (příplatek: 540 Kč)
 • muzeum Titanicu v Belfastu - pro klienty od 60 let - nutné nahlásit nejpozději 1 měsíc před odjezdem (příplatek: 440 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 6100 Kč)
 • výběr sedadla v letadle (příplatek: 400 Kč)
 • svoz z Prahy (letiště) do Brna na zpáteční cestě (příplatek: 700 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist