Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Srbsko Zájezd č. 296

Středověké Srbsko

Tento poznávací zájezd nás seznámí s nejvýznamnějšími pamětihodnostmi středověkého Srbska a zavede nás do úchvatných horských scenérií středního a jižního Srbska, které si vybrali srbští panovníci pro stavbu svých sídel, hradů a klášterů, v nichž se posléze nechávali pohřbít. Během našeho putování poznáme mnohá z měst, která sloužila jako hlavní města středověkého i novodobého Srbska, a navštívíme většinu památek UNESCO této balkánské země. Na své si přijdou především milovníci umění, historie, přírody. Nebudou chybět ani chutná jídla, skvělá vína a řízná balkánská hudba.

Zájezd připravil a průvodcuje Mgr. Kamil Hanák.


Program zájezdu

1. den (ne): Brzy ráno odjezd do srbské Vojvodiny. Odpoledne procházka po secesní SUBOTICI, města se středoevropskou atmosférou doby Marie Terezie.
2. den (po): NOVI SAD, prohlídka starého centra a rakouské pevnosti PETROVARADIN, přesuneme se do vinařského střediska SREMSKÝCH KARLOVCŮ, kdysi sídla srbských patriarchů, s mnoha barokními stavbami, kaplí míru a vynikajícími víny. Národním parkem Fruška Gora do bývalé antické metropole SIRMIUM s císařskými paláci doby římské ve městě SREMSKA MITROVICA.
3. den (út): Prohlídka BĚLEHRADU - pevnost Kalemegdan, katedrála, zámeček kněžny Ljubice, kostel sv. Marka a monumentální chrám sv. Sávy, vrchol AVALA s památníkem a restaurací. SMEDEREVO - nejrozsáhlejší středověká pevnost na území střední Evropy.
4. den (st): Přesun do oblasti Šumadije, do městečka TOPOLA, místa spjatého s prvním srbským protitureckým povstáním z roku 1804. Prohlédneme si KARADJORDJŮV ZÁMEČEK a vystoupíme na vrchol OPLENAC s monumentálním mauzoleum královské rodiny Karadjordjevićů. Prohlídka opevněných klášterů MANASIJA a RAVANICA. V oblasti Srbského krasu prohlídka jeskyně RESAVSKA PEĆINA.
5. den (čt): Výšlap k ruinám Todorovy věže na hradě STALAĆ nad soutokem Jižní a Západní Moravy. Pod svahy pohoří Veliki Jastrebac nasajeme atmosféru středověké metropole Srbska, města KRUŠEVAC se slavnými moravskými stavbami NAUPARA a LAZARICA. Klášterní areály pocházející z doby bitvy na Kosově poli, do kláštera KALENIĆ představujícího vrchol malířství 15. století, a LJUBOSTINJA, jednu z nejkrásnějších staveb moravské školy. Nocleh v lázeňském měste VRNJAČKA BANJA.
6. den (pá): Cesta magickým kaňonem řeky IBAR s dominantou pohoří Kopaonik a Golija, prohlídka korunovačního chrámu srbských králů v ŽIČI, výstup na majestátní hrad MAGLIČ. Zastávka v areálu STUDENICA (UNESCO), jednom z nejhodnotnějších klášterních komplexů na Balkáně. Odpoledne seznámení s orientálním městem NOVI PAZAR a památkami jeho okolí (zbytky hradu Ras, kostel sv. Petra, kláštery Djurdjevi Stubovi, Sopoćani – vše UNESCO).
7. den (so): Přejezd do KOSOVA. Přes středověkou lokalitu BANJSKA se přesuneme do oblasti Metohije do areálu PEĆSKÉHO PATRIARCHÁTU (UNESCO), sídla hlavy srbské pravoslavné církve v úžasné RUGOVSKÉ SOUTĚSCE. Odpoledne přejezd ke klášteru VISOKI DEČANI (UNESCO) s nejrozsáhlejším freskovým cyklem na Balkáně, který zahrnuje několik tisíc kompozic. Nocleh v hotelu.
8. den (ne): Ráno prohlídka PRIZRENU, jednoho z nejkrásnějších a nejorientálnějších měst Balkánu. Kromě mešit a pevnosti uvidíme slovutný chrám BOGORODICA LJEVIŠKA (UNESCO). Přes pohoří Šar Planina se přesuneme do impozantního kláštera GRAČANICA (UNESCO) s freskami ovlivněnými paleologovskou renesancí. Dále navštívíme památník slavné bitvy na KOSOVĚ POLI (1389), která měla fatální následky pro srbský národ a výrazně ovlivnila celou střední Evropu. Prohlídneme si hlavní město PRIŠTINU s mnoha mešitami, tureckými lázněmi, vládními budovami a muzeem Kosova. Nocleh v hotelu.
9. den (po): Seznámíme se s oblastí Polimí. V městečku BERANE navštívíme muzeum Polimí a klášter DJURDJEVI STUPOVI ze 13. století. Přes městečko BIJELO POLJE s kostelíkem Sv. Petra ze 13. stol., odkud pochází nejstarší a nejkrásnější památka srbského písemnictví – MIROSLAVOVO EVANGELIUM, přejedeme do srbského Sandžaku. Zastávka v klášteře MILEŠEVO, světově známém díky FRESCE BÍLÉHO ANDĚLA.
10. den (út): Po ranní zastávce v ARILJE s chrámem s proslulou realistickou freskovou výzdobou se přesuneme do OVČARSKO-KABLARSKÉ SOUTĚSKY. Zbytek dne strávíme procházkou mezi vrcholky OVČAR a KABLAR v oblasti meandru kolem řeky Západní Morava, s osmi malými kláštery ukrytými hluboko ve skalách, několika hospůdkami a lázeňským městem OVČAR BANJA. Noční přejezd.
11. den (st): Dojezd do ČR večer.

Propozice k zájezdu

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu autobusem
  • 9x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích
  • 9x polopenzi
  • průvodce
  • pobytovou taxu

Fakultativně

  • 1/1 pokoj - 2990 Kč
systém Open Travel Network
TOPlist