Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 28.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Londýn letecky s možností prodloužení o Oxford

Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit zajímavostí. Moderní i stará architektura, parky, vynikající muzea a galerie, bulváry a spousta zábavy. Podívat se můžete také do Windsoru, půvabného anglického městečka, v němž stojí královský zámek Windsor, svědek tisícileté historie ostrovního království a do Oxfordu, starobylého centra vzdělanosti, jehož ulice jsou lemovány fascinujícími budovami nejznámější světové univerzity.


Program zájezdu

1. den (so): Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA. Transfer na hotel a dle časových možností první seznámení s městem. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall, nahlédneme do Downing Street, kde stojí sídlo premiéra, a přes Horse Guards Parade se dostaneme na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona.
2. den (ne): Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrti uprostřed britské metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum).
3. den (po): Fakultativní výlet do městečka WINDSOR, projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA. V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od památníku velkého požáru, tzv. Monumentu, půjdeme k monumentální Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. Od ní přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern, dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno.
4. den (út): Druhá část prohlídky LONDÝNA, návštěva pevnosti Tower (UNESCO), most Tower Bridge, procházka čtvrtí Southwark, most Millenium Bridge, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečer Královská čtvrť Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabízí jedinečný výhled na město. Cestu do/z Greenwiche lze uskutečnit lodí. Místo čtvrti Greenwich individuálně Oxford Street, nákupy, osobní volno.
5. den (st): Po snídani volno a dle letového řádu transfer na letiště, odlet do ČR. Klienti, kteří si připlatí prodloužení zájezdu o 1 den, se mohou zúčastnit fakultativního výletu do OXFORDU nebo strávit celý den v Londýně. OXFORD - středisko vzdělanosti a město pozoruhodné architektury. Projdeme se okolo staletí starých kolejí (např. Christ Church College, Balliol College, Corpus Christi College), nenecháme si ujít vědeckou knihovnu Bodleian Library, kruhovou Radcliffe Camera, univerzitní kostel sv. Panenky Marie ani věž Carfax Tower. Návrat do Londýna v odpoledních hodinách. V podvečer a večer individuální volno ve městě.
6. den (čt): Platí pouze pro klienty, kteří si připlatili prodloužení zájezdu o 1 den: v návaznosti na letový řád transfer na letiště a odlet do ČR.

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
477-02 8.9 - 12.9.2018 12 990 termín zrušen

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha
 • dvě kabinová zavazadla (jedno příruční malé a druhé do 10 kg)
 • letištní taxy
 • transfer z/na letiště
 • 4x ubytování v hotelu se snídaní (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • v případně prodloužení zájezdu: 5x ubytování v hotelu se snídaní (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • průvodce

Fakultativně

 • prodloužení zájezdu o 1 den (příplatek: 1500 Kč)
 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 175 Kč)
 • pojištění léčebných výloh a storna v případě prodloužení zájezdu (příplatek: 210 Kč)
 • zavazadlo k odbavení do 20 kg (příplatek: 1400 Kč)
 • výběr sedadla v letadle (příplatek: 800 Kč)
 • fakultativní výlet do Windsoru (příplatek: 700 Kč)
 • fakultativní výlet do Oxfordu (platí pouze v případě prodloužení zájezdu) (příplatek: 700 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 3800 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (při prodloužení zájezdu) (příplatek: 4750 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist