Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Izrael Zájezd č. 621

Izrael - okruh za biblickými památkami

Izrael - okruh za biblickými památkami
další fotografie »

Zájezd nás zavede do země, která má být jednou z nejoblíbenějších destinací nejen pro rok 2020. Budeme procházet místy dávných biblických příběhů. Vykoupeme se v Mrtvém moři. Navštívíme nejen biblický Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona, ale i ostatní světoznámá místa včetně starověké Masady.


Program zájezdu

1. den (út): Přílet do Tel Avivu brzy ráno. Malebné uličky staré JAFFY. Prohlídka TEL AVIVU – moderní město na březích Středozemního moře. CAESAREA – významné římské město a rozsáhlý archeologický areál. POHOŘÍ KARMEL - karmelitánský klášter, Mariánská svatyně - Stella Maris, překrásná vyhlídka na Haifu . CHRÁM BAHAI s krásnými zahradami.
2. den (st): Oblast GALILEJSKÉHO JEZERA : TABGHA – kostel zázračného rozmnožení chlebů a ryb. Kostel sv. Petra - MENSA CHRISTI – Petrův apoštolský primát. KAFARNAUM – dlouhodobé působiště Ježíše, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga. HORA BLAHOSLAVENSTVÍ s kostelem na nádherném místě nad jezerem. TIBERIAS – hrobka židovského učence Maimonida, Hammam Tiberias a Archeologický park. Místo křtu Ježíše v řece Jordán – JARDENIT.
3. den (čt): SAFED – posvátné místo judaismu, nejvýznamnější středisko kabaly, malebné středověké uličky s významnými synagogami. Přejezd na GOLANSKÉ VÝŠINY, nejvyšší izraelský vodopád GAMLA. Římské vykopávky a relaxace v horkých lázních HAMMAT GADER nedaleko Jordánských hranic.
4. den (pá): Přejezd biblickou krajinou. KÁNA GALILEJSKÁ - první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno. NAZARETH - pramen Marie, kostel sv. Gabriela a kostel sv. Josefa, monumentální bazilika Zvěstování. MEGGIDO – místo poslední bitvy na Zemi, místo Posledního soudu. HORA TABOR - místo a bazilika Proměnění Páně.
5. den (so): První část prohlídky JERUZALÉMA : Chrámová hora (Skalní dóm, mešita Al Aksa, místo prvního i druhého židovského chrámu), slavná Zeď nářků, kde Židé oplakávají zničení chrámu, průchod starou židovskou čtvrtí. Procházka po hradbách Jeruzaléma. Odpoledne hora Sion, Caenaculum-místo Poslední večeře a Davidův hrob, Dormition – Bazilika zesnutí Panny Marie. Odpoledne působivý památník holocaustu Yad Vashem.
6. den (ne): 2. část prohlídky JERUZALÉMA : Olivetská hora – místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, panoramatická vyhlídka na Jeruzalém, chrám Dominus Flevit, Getsemanská zahrada a jeskyně, kostel Všech národů, chrám hrobu Panny Marie, Lví brána, staré město a průchod slavnou Via Dolorosa se 14 zastaveními křížové cesty, Chrám Božího hrobu, Citadela-Museum Jerusaléma a vyhlídka na město.
7. den (po): JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na Zemi, dobyté Jozuem Boží mocí. Hora Pokušení - lanovkou ke skalnímu klášteru do míst, kde se Ježíš Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání. Koupání a relaxace u MRTVÉHO MOŘE . Římská pevnost MASADA , která se monumentálně tyčí nad Mrtvým mořem, místo hrdinského odporu a smrti židovských povstalců proti Římanům.
8. den (út): Odlet do ČR.

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
621-01 10.10 - 17.10.2023 37 990,- rezervovat »
volno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • letecká přepravu Praha – Tel-Aviv – Praha
  • letištní taxy a poplatky
  • dopravu dle programu autobusem nebo minibusem
  • 7x ubytování v hotelu
  • 7x polopenze
  • průvodce

Fakultativně

  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 8500 Kč)
  • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 40 000 Kč (příplatek: 480 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist