Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Polsko Zájezd č. 404

Skryté poklady Malopolska

Skryté poklady Malopolska
další fotografie »

Malopolsko, jedno z nejtradičnějších polských území, je místem světoznámých památek i skrytých pokladů. Pokusíme se ochutnat z obého. Navštívíme nejslavnější poutní místo Polska, řadící se směle po bok Lurd nebo Fátimy – Čenstochovou. Stezkou orlích hnízd se vydáme za středověkou slávou hraničních strážních hradů v Ojcówském národním parku, navštívíme nejromantičtější městečka, včetně „ideálního“ renezančního města Zamość. U hranic s Ukrajinou a Slovenskem objevíme dosud opomíjený horský kraj, nejřídčeji osídlené místo Evropy. Táhlé poloniny Bieszczad a osamělé dřevěné kostelíky nás naladí na návštěvu největšího polského skanzenu v Sanoku, kde nahlédneme do života prostých i majetnějších obyvatel, do počátků průmyslu i tradičního zemědělství. Severní stranu Tater si užijeme výletem lanovkou na Kasprowy Wierch z polského hlavního města zimních sportů Zakopane, plného zvláštní dřevěné architektury. Na dřevěných lodičkách proplujeme štolami nejstaršího solného dolu v Polsku s krásně zachovalou atmosférou středověké a novověké těžby. S Polskem se pak rozloučíme u jednoho z nejromantičtějších klášterů na skále nad řekou Vislou, v Tynieci.


Program zájezdu

1. den (út): Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň - Rokycany - Beroun - Praha - Brno.
2. den (st): Ráno dorazíme do ČENSTOCHOVÉ , místa proslulého daleko za hranicemi Polska. Ač byla v roce 1999 připojena do Slezského vojvodství, historicky patří k Malopolsku . Díky Černé madoně, slavné ikoně, umístěné v kostele kláštera Jasná hora přímo ve městě, se Čenstochová stala duchovním a náboženským centrem celého Polska. Madona, která svou ochranou pomohla ubránit klášter před mnohými, a dokonce před Švédy, dnes naláká do města téměř pět milionů poutníků ročně, z nichž téměř dvě stě tisíc přichází pěšky. Po duchovním zážitku se přesuneme do oblasti nejmenšího polského národního parku - OJCÓWSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU. Ač rozlohou skromný, zdejší přírodní úkazy patří na špičku polského přírodního bohatství. Vápencová skaliska, lemující údolí potoka Prądnik, doplňují středověké strážní hrady a jejich ruiny. Dnes je propojuje tzv. Stezka orlích hnízd. Nás přivítá zámek PIESKOWA SKALA, který se z nedobytného hradu v 16. století změnil na renesanční perlu. Nedaleko stojící HERKULŮV KYJ je jednou z nejkrásnějších ukázek krasové činnosti. Asi 25 metrů vysoké skalisko se směrem dolů zužuje a působí velice nestabilně. Na svého prvního horolezeckého dobyvatele si díky tomu muselo počkat až do roku 1933. Údolím potoka se kolem VODNÍ KAPLE, postavené přímo nad potokem, přesuneme do samotného OJCÓWA. Uvidíme malebné zbytky hradu, chránícího kdysi Polsko před nájezdy z Čech, a budeme se moci vydat i na procházku ke KRAKOVSKÉ BRÁNĚ – dvěma skalám, které skutečně kdysi složily jako brána do kraje. Možná cestou potkáme i důkazy činnosti zdejších obyvatel - bobrů. Po procházce přejezd na ubytování, večeři a nocleh.
3. den (čt): Dnešní den strávíme poznáváním nejkrásnějších měst jihovýchodního Polska. KAZIMIERZ DOLNY – kouzelné kupecké městečko se těšilo největšímu rozmachu v 16. století, kdy bohatlo z obchodu s obilím. Symbolem města se stala dřevěná kašna na náměstí, ale za pozornost stojí i zřícenina hradu nad městem s krásným výhledem do okolí. LUBLIN – jedno z nejstarších polských měst je díky své významnosti doslova přeplněn památkami. Stalo se centrem polské židovské komunity, byla tu vytvořena první lidová vláda a po rozdělení Polska se Lublin nakrátko dokonce stal hlavním městem. Dnes nejvíce láká umělce, kteří zde zakládají ateliéry a galerie a přispívají ke zdejší kulturní atmosféře. ZAMOŚĆ – tzv. Dokonalé město nebo Padova severu bylo zapsáno na seznam UNESCO. Když se Jan Zamojský rozhodl postavit dokonalé město, pozval architekty a projektanty z Itálie, kteří vytvořili opravdovou perlu polské renesance. Přestože se od dob vzniku příliš nezměnilo a stále udivuje svou dokonalostí, nepatří k nejnavštěvovanějším místům, a tak poskytuje i klid a maloměstskou atmosféru. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.
4. den (pá): BIESZCZADY – nejzapadlejší a nejdivočejší kout Polska je zároveň nejméně obydlenou oblastí Evropy. Zajímavostí jsou náhorní pastviny – poloniny. Červeno-žlutá tráva se vlní ve větru na holých vrcholech tupých hřebenů, v hlubokých lesích na úpatí se objevují vlci, bobři, losi, ale i medvědi a mohutní zubři. Ozdobou pohoří jsou dřevěné kostely, kterých cestou uvidíme celou řadu. Ten zřejmě nejcennější najdeme v obci SMOLNIK u hranic s Ukrajinou. Také tento typický zástupce bojkovské sakrální architektury byl zapsán na seznam UNESCO. WOŁOSATE – nejzapadlejší vesnice v Podkarpatském vojvodství se svým hřbitůvkem nás přenese do jiných časů. V jiných časech se budeme pohybovat i v největším polském skanzenu v SANOKU. Čeká nás přes sto dřevěných objektů ze 17. - 20. století z východní části Karpat a Podkarpatí, typické struktury vesnických staveb, zařízení hospodářství, pravoslavné kostelíky, mlýny, větrné mlýny. Přejezd do hotelu do oblasti Zakopane na večeři a nocleh.
5. den (so): Možnost celodenního individuálního programu v polských Tatrách nebo výletu s lehkou turistikou. Přejezd do Kuźnice k lanovce na KASPROWY WIERCH – cesta moderní kabinovou lanovkou do výšky 1 985 m n.m., odkud je jedinečný výhled na celé pohoří. Návrat do údolí lanovkou či pěšky, možnost individuální túry do širšího okolí nebo k jezerům (Dolina Gasienicowa, Czarny Staw, Prostredná Kopa a okolí). ZAKOPANE – městečko v alpském stylu se stalo hlavním městem zimních sportů i oblíbeným letním letoviskem. Sídlí zde Tatranské muzeum, ale největším lákadlem je ulice Krupówki, pěší zóna plná obchůdků a butiků. Najdeme zde řadu zajímavých dřevěných staveb, můžeme se svézt v koňské drožce, nakoupit suvenýry nebo ochutnat místní speciality. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
6. den (ne): Po snídani přejezd do krakovské oblasti. BOCHNIA – nejstarší polský solný důl dnes slouží nejen jako nesmírně zajímavé muzeum, ale i podzemní lázně a hotel. V částečně zatopených štolách se můžeme dokonce projet po dřevěných lodičkách nebo obdivovat kapli sv. Kingy či další zajímavá místa, která přivedla zdejší důl až na seznam UNESCO. Přejezd na jedno z nejromantičtějších míst Polska – k benediktýnskému klášteru TYNIEC na břehu řeky Visly. Skála, na níž stojí, i samotný klášter, se už po staletí společně odrážejí v hladině řeky. Klášter byl vypálen Tatary i Švédy a v roce 1817 byl dokonce zrušen, ale před osmdesáti lety se mniši vrátili a žijí v klášteře dodnes. Provozují tu dokonce hotel a prodávají své výrobky, jež se mohou stát příjemnou vzpomínkou na naši cestu Malopolskem . Návrat do ČR do půlnoci.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
404-01 21.5 - 26.5.2019 8 390,- Odjezd též z Plzně a Brna rezervovat »
volno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu autobusem
  • 4x nocleh v hotelu ve 2lůžkových pokojích
  • 4x polopenze
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • výlet lanovkou v Tatrách
  • plavba lodí po Dunajci

Fakultativně

  • 1/1 pokoj (příplatek: 2800 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist