Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Rusko Zájezd č. 217

Moskva a zlatý prsten Ruska + Petrohrad

Moskva a zlatý prsten Ruska + Petrohrad
další fotografie »

Tento velký okruh evropským Ruskem nás podrobně seznámí s tradicemi, kulturou a uměním středověké Moskevské Rusi, říše, která vyrůstala na východní hranici evropského kontinentu, kde tvořila nepropustnou hráz divokým hordám z východních stepí. Kromě obou ruských metropolí Moskvy a Petrohradu se seznámíme s nejkrásnějšími skvosty Zlatého prstenu Moskvy s nejslavnějšími historickými a architektonickými památkami středověkého Ruska, především z období největší slávy vladimirsko-suzdalského stavitelství. Zachované pevnosti, chrámy a kláštery včetně jedinečných ikonopiseckých maleb dodnes patří mezi klenotnice ruského středověkého umění a díky tomuto putování se i vy budete moci ponořit do jejich pohádkového světa.

Zájezd provází Kamil Hanák.


Program zájezdu

1. den (pá): Odjezd z ČR a cesta přes Polsko do Běloruska.
2. den (so): Celodenní prohlídka MINSKU - hlavního města Běloruska. Nocovat budeme ve městě ORŠA nedaleko ruských hranic.
3. den (ne): Dopoledne přejedeme do starobylého města SMOLENSKA, „západního klíče k ruskému státu“. Kromě středověkého hradu a starých chrámů si prohlédneme také slavný památník zavražděných polských důstojníků v nedaleké KATYNI. Odpoledne se přesuneme k MOŽAJSKU, v jehož blízkosti se u vesnice BORODINO zastavíme u památníku slavné bitvy proti Napoleonovi.
4. den (po): Tento den se budeme věnovat centru MOSKVY . Projdeme se po RUDÉM NÁMĚSTÍ, navštívíme CHRÁM VASILA BLAŽENÉHO, MAUZOLEUM i slovutný moskevský KREML.
5. den (út): Budeme pokračovat v návštěvě Moskvy: STARÝ a NOVÝ ARBAT, TVERSKÁ TŘÍDA, odpoledne možnost návštěvy TREŤJAKOVSKÉ GALERIE případně výlet metrem do carského areálu KOLOMENSKOJE.
6. den (st): Nejprve se zastavíme ve VLADIMIRU, kde vstoupíme slavnou ZLATOU BRÁNOU do Kremlu a prohlédneme si chrám Zesnutí Panny Marie s freskami od Rubleva. Posléze navštívíme při ústí Něrli do Kljazmy starobylý chrám PANNY MARIE POMOCNÉ NA NĚRLI, nejkrásnější dílo raného ruského stavitelství. Odpoledne zasvětíme jednomu z nejkrásnějších ruských měst, SUZDAL. Navštívíme hradní čtvrť s chrámy, jejichž cibulovité věžičky se zvedají na pozadí dřevěných domků a zeleně.
7. den (čt): Po krátké zastávce v JURJEVU POLSKÉM navštívíme SERGIJEV POSAD s TROJICKO-SERGIJEVSKOU LÁVROU, největším klášterem v Rusku. V katedrále Nejsvětější Trojice uvidíme slavný ikonostas ANDREJE RUBLEVA. Další zajímavé město staré Rusi, PERESLAVL-ZALESSKIJ, navštívíme odpoledne. Toto rodiště Alexandra Něvského bývalo bohatým sídlem údělného knížectví, jehož slávu dodnes připomínají budovy klášterů nikitského, danielského, fjodorovského a gorického.
8. den (pá): V první polovině dne navštívíme ROSTOV VELIKÝ, nejstarší město severovýchodní Rusi, staré centrum knížectví a sídlo metropolity. Prohlédneme si hrad a nejvzácnější památku města – chrám Zesnutí Bohorodice s překrásnými freskami a samostatnou zvonicí. Pak se přesuneme do JAROSLAVLE, kde naši pozornost upoutají zbytky opevnění, Svatá brána a chrám Proměnění Páně. Nocleh ve Vologdě.
9. den (so): Vyrazíme na sever do poutního místa FERAPONTOVO na prohlídku překrásných fresek středověkého ikonopisce DIONÝSA. Pak se přesuneme do GORICKÉHO kláštera na břehu BELOGO OZERA a prohlédneme si, nejrozsáhlejší ruský klášterní komplex KIRILLO-BĚLOZERSKÉHO KLÁŠTERA ve městě KIRILLOV. Nocleh ve městě Čerepovec.
10. den (ne): Celodenní přejezd nekonečnou TAJGOU ze severoruského města ČEREPOVEC do města NOVAJA LADOGA na břehu LADOŽSKÉHO JEZERA.
11. den (po): V brzkých ranních hodinách vyrazíme k ostrovní pevnosti ŠLISSELBURG zvanou též OREŠEK, vybudovanou roku 1323 novgorodským knížetem Jurijem. V případě dobrého počasí se na ostrov vydáme lodí a pevnost si prohlédneme. Odpoledne se vydáme do CARSKÉHO SELA na prohlídku JANTAROVÉ KOMNATY umístěné v KATEŘINSKÉM PALÁCI. Na nocleh se přesuneme do Petrohradu , kde budeme tři noci spát.
12. den (út): Celodenní prohlídka PETROHRADU . Ráno vyrazíme po NĚVSKÉM PROSPEKTU k Aničkovově mostu. Shlédneme Aničkovův palác, secesní budovu Jelysejev, Gostinyj dvor, Arménský kostel, Literární kavárnu, Kazaňskou katedrálu, Gribojedův kanál, Chrám Kristova vzkříšení, Palácové náměstí, Alexandrův sloup a skončíme v Zimní paláci. Zájemci mohou odpoledne navštívit ERMITÁŽ případně zajistíme plavbu na loďkách po kanálech.
13. den (st): Dopoledne podnikneme výlet do PETRODVORCŮ . Odpoledne pokračujeme prohlídkou PETROHRADU : náměstí Děkabristů, Měděný jezdec, KATEDRÁLA SVATÉHO IZÁKA , Palácové nábřeží, most Nejsvětější Trojice, křižník AURORA, Petrská brána, PETROPAVLOVSKÁ PEVNOST , katedrála sv. Petra a Pavla a další.
14. den (čt): Tento den zasvětíme NOVGORODU, nejstaršímu městu na území Ruska, centru takzvané Novgorodské republiky, nazývanému též kolébkou středověké demokracie. Prohlédneme si Novgorodský KREML včetně nejstarší katedrály sv. SOFIE, dále JAROSLAVŮV DVŮR na Obchodní straně i klášter JURJEV, případně MUZEUM DŘEVĚNÉ ARCHITEKTURY.
15. den (pá): Přejedeme do PSKOVA, druhé středověké nezávislé východoslovanské republiky. Prohlédneme si PSKOVSKÝ KROM (středověkou městskou pevnost), TROJICKOU KATEDRÁLU i MIROŽSKÝ KLÁŠTER se slavnou freskou Proměnění Páně. Odpoledne se ještě zastavíme v klášteře PEČORY poblíž hranice s Estonskem. Na nocleh přejezd do Lotyšska.
16. den (so): Předposlední den zájezdu strávíme prohlídkou VILNIUSU, hlavního města Litvy. Navštívíme Staré město včetně GEDIMINASOVA HRADU, Židovského města, starých chrámů a Univerzity. Ve večerních hodinách opustíme litevskou metropoli a vydáme se na návrat domů.
17. den (ne): Návrat do ČR.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
217-01 12.4 - 28.4.2019 27 990 Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové, Svitav, Litomyšle, Vysokého Mýta, Olomouce a Českého Těšína termín zrušen

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • doprava klimatizovaným autobusem
 • 14x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu (2lůžkové pokoje)
 • 14x snídaně
 • pobytová taxa
 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč
 • průvodce
 • vízum do Běloruska

Cena nezahrnuje

 • vízum do Ruska a povinné vízové centrum - informace v CK (cena cca 2500 Kč)

Fakultativně

 • pojištění vyššího storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 9500 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist