Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy a zahrady

Velikonoce v Lužici, křižácké jízdy a zahrady
další fotografie »

Poznejte jednu z nejhezčích velikonočních slavností střední Evropy – v Lužici na venkově vyjíždějí na neděli Vzkříšení velká jezdecká procesí na koních s ozdobnými postroji s muži v černých fracích s cylindry – tzv. křižácké jízdy. Až 1500 jezdců se může v ukázněných dvojstupech projíždět po cestách Horní Lužice, aby posvětili pole a oslavili zmrtvýchvstání Krista. Lužice má s českými zeměmi mnoho společného stejně jako národ Lužických Srbů, který si dosud zachoval vlastní jazyk a tradice. Na programu jsou také významná lužická města Budyšín a Zhořelec i jedinečné zahrady.


Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v 6:30 h. Cesta do SRN, Žitavské hory, kouzlo lužické krajiny, hrad OYBIN v krajině pískovcových skal, turistika ke zřícenině hradu a kláštera založeného Karlem IV., obchůdky s velikonoční výzdobou, cesta do ŽITAVY (Zittau), města, které kdysi náleželo k českému království, Řeznická bašta, květinové hodiny se zvonkohrou, Marstall, radnice, Johanniskirche, Velké postní plátno (více než 500 let staré), barevná moderní čtvrť, starobylé město ZHOŘELEC (Görlitz), brána, gotický chrám sv. Petra a Pavla, měšťanské domy, Svatý hrob (kopie Jeruzalémského hrobu), dojezd na ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Fakultativně jízda historickým vláčkem Waldeisenbahn a den pro nejkrásnější jarní zahrady Lužice: BAD MUSKAU, zámek a rozsáhlý krajinářský park knížete Pückler-Muskau (UNESCO) - největší ve střední Evropě , BUDYŠÍN (Bautzen), město se zachovalými hradbami a mnoha věžmi vystavěné na ostrohu obtékaném řekou Sprévou, hlavní město lužických Srbů, Velikonoční atmosféra, dóm sv. Petra, šikmá věž, Kapitula, středověká vodárna, zámek Ortenburg a jedinečné muzeum Lužických Srbů, na velikonoce krásně zdobené kraslice seznámení s bohatým lužickosrbským velikonočním folklórem, kraslice jsou podobné českým a velice dekorativní, zdobené různými technikami, podvečerní atmosféra plná pohody, návrat na ubytování.
3. den: Městečko HOYERSWERDA, lužické městečko s radnicí, trhovým náměstím s historickými měšťanskými domy, srbskou kašnou a dochovaným poštovním sloupem, cesta lužickými vesnicemi a vrchol zájezdu: účast na tradiční velikonoční akci – velikonoční křižácké jízdě (nejpočetnější německé procesí - kolem 650 jezdců v černém na koních s bohatě zdobenými postroji), průvod vede skrz vesnice ŠUNOV (Schönau), ROŽANT, KONJECY (Cunnewitz), RALBICY (Ralbitz), unikátní hřbitov s bílými kříži, zde činí jízda až 700 koní, dále KAMENEC, klášterní kostel svaté Anny, radnice, gotický mariánský kostel, středověké opevněná vesnice PANŠICY-KUKOW (Panschwitz-Kuckau), gotický cihlový klášter St. Marienstern, barokní kašna s českým lvem, SWINARNJA (Schweinerden) s hrázděnými domy, kaple sv. Ludmily, případně na závěr BUDYŠÍN, velikonoční atmosféra a barevné kraslice - odjezd do Prahy a návrat do 23 h.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem
  • 2x hotel se snídaní
  • průvodce

Fakultativně

  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 1200 Kč)
  • 2x večeře (příplatek: 1100 Kč)
  • Pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 110 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist