Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 28.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Velikonoce ve Slovinsku a mořské lázně Laguna

Velikonoce ve Slovinsku a mořské lázně Laguna
další fotografie »

Oslavte příchod jara a Velikonoce ve Slovinsku, přímořský kraj se již zelená a rozkvétá a vrcholky Julských Alp se ještě třpytí sněhem. Nabízíme přímořský hotel, výbornou kuchyni a teplé mořské vodě (mořské lázně Laguna v ceně), kouzelnou krajinu, velikonoční dobroty a vínko. Prostě velikonoční pobyt plný zážitků.


Program zájezdu

1. den: Odjezd ve 22 hodin z Prahy, odjezdová a svozová místa dle dohody s CK.
2. den: Cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu, návštěva obrovské jeskyně Grotta Gigante, úchvatné krápníky a varhany, zámek Miramare s překrásným parkem, ubytování v PORTOROŽI v hotelu s mořskými lázněmi, využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, zážitkové a plavecké bazény, 5 vířivek, za příplatek mořská a finská sauna.
3. den: Pobyt v mořských lázních, fakultativně celodenní výlet za krásami Slovinsko-italského krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů – pastva pro oči: unikátní krasový systém Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních jeskyní, propadlé závrty a přírodní mosty (UNESCO), okolní krasová krajina je rovněž úchvatná - ráj pro fotografy, cesta za vínem do údolí Vipavy, ochutnávka místních specialit: vyhlášená vína Krasu, likér borůvkovice, místní sýr a speciální slanina, v podvečer návrat na místo ubytování a pohoda v lázních, individ. večerní návštěva PORTOROŽE, kde si lze dát víno a slovinské velikonoční dobroty, třeba tradiční ořechové pečivo zv. potica nebo i zvláštní dort pro tuto příležitost zvaný trnová koruna.
4. den: Dopoledne koupání, potom výlet: dle možnosti liturgického programu návštěva kostela v HRASTOVLJE, románský opevněný kostel Nejsvětější trojice s úchvatnou výzdobou interiérů - fresky s biblickými výjevy a tancem smrti, s hlaholským písmem, potom světoznámý hřebčín LIPICA, kde se chovají ušlechtilí bílí koně lipicáni, kdysi chlouba Habsburků, představení španělské jezdecké školy, návrat na odpolední koupele a do saun, variantně celodenní pobyt v mořských lázních a popř. procházka (2 km) do starobylého přístavu PIRAN s „benátskou architekturou“, malebné středověké uličky, posezení u vínka a kouzlo osvětleného městečka.
5. den: Dopoledne koupání v Mořském parku Laguna, cestou zpět krátká zastávka v hlavním městě Slovinska LUBLAŇ, památky, středověký hrad, architektura stavitele J. Plečnika, univerzita, návrat do Prahy do půlnoci.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • 3x hotel*** (2lůž. pokoje) s mořskými lázněmi Laguna
  • 3x polopenzi formou bufetu
  • 4denní vstup do zážitkových lázní v řádné otvírací době do 19 h (bez vstupu do saun)
  • průvodce

Fakultativně

  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 1800 Kč)
  • Výlet 3. den (příplatek: 450 Kč)
  • Pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist