Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Hrady a zámky Švábského Jury, Romantická cesta a Bodamské jezero

Hrady a zámky Švábského Jury, Romantická cesta a Bodamské jezero
další fotografie »

Tento pestrý zájezd Vás provede po německé Romantické cestě, kde navštívíte v historii významné město Augsburg i romantická malá městečka Nördlingen a Dindelsbühl až k malebným zámkům Švábského Jury. Na závěr navštívíte Bodamské jezero, Rýnské vodopády i květinový ostrov Mainau.


Program zájezdu

1. den (st): Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách. WÜRTZBURG – historické bavorské biskupské město se světoznámou rezidencí a zámeckou zahradou (UNESCO). Historické město ROTHENBURG, kde je středověk stále na živu, místo, kde se zastavil čas, starobylé domy, vysoké věže, kašny, brány, opevnění.
2. den (čt): Průjezd po tzv. NĚMECKÉ ROMANTICKÉ CESTĚ, která je pro své přírodní zajímavosti, řadu zámků a hradů a jedinečný sled historických měst a městeček jednou z nejoblíbenějších turistických tras v Německu. AUGSBURG – hlavní město historické země Švábsko pojmenované po římském císaři Augustovi, náměstí Rathausplatz s řadou architektonicky cenných domů, katedrála s bohatým zařízením, jedinečné Fuggerei. NÖRDLINGEN – má stále dokonale zachované středověké městské hradby, radnici ze 13. stol., kostel sv. Jiří a další středověké památky. Půvabné městečko DINKELSBÜHL se čtyřmi branami, velkolepými kupeckými domy a krásným kostelem sv. Jiří.
3. den (pá): Zámek LUDWIGSBURG je situován v blízkosti Stuttgartu a přezdívá se mu „švábské Versailles“. K procházkám zde lákají malebné zahrady s romantickým zámečkem, barokní park a ovocná zahrada. TÜBINGEN – významné univerzitní město na řece Neckar s hrázděnými domy a dvěma náměstími, malebné nábřeží řeky se středověkými domy, nad městem se tyčí zámek Hohentübingen.
4. den (so): Prohlídka hradu HOHENZOLLERN na 855 m vysokém kopci, který patří k nejkrásnějším a nejvíce navštěvovaným hradům v Evropě. Nejvýznamnějším exponátem je koruna Viléma II. nebo osobní věci Bedřicha II. Velikého. Zámek LICHTENSTEIN – vyhlídka z nádvoří malého pohádkového zámku, který patří vévodům z Urachu. SIGMARINGEN s mnoha věžičkami a s jedinečnou zbrojnicí, která je jednou z největších soukromých sbírek v Evropě, prohlídka interiéru zámku.
5. den (ne): Zastávka u VODOPÁDŮ RÝNA, které jsou největší ve střední Evropě. Dále návštěva historického městečka STEIN AM RHEIN s hrázděnými domy. Příjezd k BODAMSKÉMU JEZERU.KOSTNICE - prohlídka historické části města a památek spojených se zdejším Husovým pobytem. Květinový ostrov MAINAU s krásnou botanickou zahradou.
6. den (po): Příjezd do Prahy časně ráno.

Propozice k zájezdu

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • 4x ubytování (2lůžkové pokoje)
  • 4x snídaně

Fakultativně

  • pojištění léč. výloh a storna (příplatek: 210 Kč)
  • 2x večeře (příplatek: 540 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 2000 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist