Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 29.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Řecko Zájezd č. 146

Lefkada, Kefalonie, Zakynthos

Lefkada, Kefalonie, Zakynthos
další fotografie »

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.


Program zájezdu

1. den (út): Odjezd v odpoledních hodinách do Itálie.
2. den (st): Nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem.
3. den (čt): Vylodění. PARGA - romantické přímořské letovisko horského kraje Epirus s okouzlujícím výhledem na benátský hrad a pláž Valtos. Projdeme se úzkými středověkými uličkami i bývalou tureckou čtvrtí a vystoupáme k majestátním bílým sochám na vrcholu útesu Zalongo, které byly postaveny na počest řeckých žen, které se skokem z útesu zachránily před vzetím do otroctví. Přejezd na ostrov Lefkada na ubytování.
4. den (pá): OSTROV LEFKADA , pobyt u moře.
5. den (so): Okruh ostrovem LEFKADA . Benátská pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný KLÁŠTER FANEROMENI, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Horská vesnička KARYA. Koupání na písečné PLÁŽI KATHISMA, jedna z nejkrásnějších na ostrově a VASSILIKI, druhé nejnavštěvovanější letovisko ostrova, se světoznámým střediskem windsurfingu.
6. den (ne): Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise.
7. den (po): Přejezd na OSTROV KEFALONIE , odpočinek.
8. den (út): Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE , KLÁŠTER SV. GERASIMA, zasvěcený svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně DROGARATI. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy. Pláž Myrtos - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město.
9. den (st): Trajektem přejedeme na OSTROV ZAKYNTHOS , při plavbě uvidíme MODRÉ JESKYNĚ, vyhlášenou přírodní atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.
10. den (čt): Okruh po ostrově ZAKYNTHOS . Návštěva stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Tradiční vesnice KATASTARI. PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova ANAFONITRIA a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově.
11. den (pá): Přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO), kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem, Archeologické muzeum. V podvečerních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie.
12. den (so): Plavba, poté jízda Itálií.
13. den (ne): Návrat do ČR v časných ranních hodinách.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
146-01 17.9 - 29.9.2019 17 590,- Odjezd též z Pardubic a Hradce Králové rezervovat »
volno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

 

Cena zahrnuje

 • dopravu busem
 • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
 • veškeré trajekty při přejezdech
 • 8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakyntos)
 • 8x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • Pobytová taxa není v ceně (platí se na místě).

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 460 Kč)
 • 8x večeře (příplatek: 3100 Kč)
 • lůžko ve 4lůžkové kabině na trajektu tam i zpět (příplatek: 1600 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 3700 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist