Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 26.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Řecko Zájezd č. 146

Řecko - okruh s koupáním na Peloponésu

Řecko - okruh s koupáním na Peloponésu
další fotografie »

Většina z nás se touží podívat do kolébky civilizace, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní dědictví, které každoročně přijíždí obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje návštěvu těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží. Ubytování je zajištěno v letovisku Tolo, které pro své pláže s tyrkysovým mořem patří k nejvyhlášenějším v Řecku.


Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy.
2. den: Dojezd na trajekt do Řecka.
3. den: Vylodění v Řecku. Magická krajina se skalními kláštery METEORA (na seznamu UNESCO) .Tyto kláštery byly v minulosti těžko přístupné a každý z nich je odvážnou stavbou na skalních stěnách bizarních tvarů. Z původních 24 unikátních klášterů se zachovalo 6 skutečně funkčních.
4. den: Návštěva věhlasných DELF (UNESCO) – archeologický areál s nejslavnější antickou věštírnou se nachází v nádherné poloze v horách na vyvýšené terase, jedno z nejkrásněji situovaných starověkých míst v Řecku, Apollónův chrám s věhlasnou věštírnou, „Pupek světa“, zachovalý antický stadion aj. Večer příjezd na ubytování do Tola.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: ATHÉNY (UNESCO) – jedno z nejslavnějších měst antiky, kolébka civilizace a demokracie, metropole Řecka, která si z dob své největší slávy uchovala množství památek. Slavná dominanta města Akropole s chrámem Parthenón zasvěceným ochránkyni Athén bohyni Athéně a dále Erechtheión, známý díky zachovalým Karyatidám-půvabným sochám dívek nesoucí střechu chrámu, řecká a římská Agora, velkolepé antické divadlo, Diův chrám, malebná čtvrť Plaka aj.
7. den: Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na nádherné ostrovy Saronského souostroví HYDRA a SPETSES (cca 35 €). Zatímco ostrov Hydra je spíš skalnatý a známý svou kosmopolitní atmosférou a čistotou, Spetses je jedním z nejzelenějších ostrovů Řecka a láká především bohaté Athéňany.
8. den: Archeologický areál KORINTU se zbytky chrámů (Apolónův chrám, Oktaviin chrám), Korintský průplav, obdivuhodný technický div antiky. MYKÉNY (UNESCO) - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu, kde podle eposu Illias žil vůdce Řeků v trojské válce Agamemnón, slavná Lví brána. EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklepia s největším divadlem a vynikající akustikou v Řecku. NAVPLIO - malebné a zároveň elegantní město v benátském stylu s nádhernou polohou u Argolského zálivu. Nad městem se vypíná jedna z pevností, další se nachází nedaleko pobřeží v moři.
9. den: Pobyt u moře, individuální volno.
10. den: OLYMPIA (UNESCO) – kolébka olympijských her, jeden z nejhezčích a nejzachovalejších archeologických areálů Řecka, stadion, působivý Diův chrám, kde se kdysi nacházela Diova socha, jež byla zařazována mezi tradičních 7 divů světa. Dojezd na trajekt.
11. den: Jízda trajektem a Itálií.
12. den: Příjezd do Prahy v ranních nebo dopoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

 

Cena zahrnuje

  • dopravu luxusním autobusem
  • trajekt Itálie - Řecko a zpět (polohovací sedadla)
  • průvodce
  • 7x ubytování v hotelích
  • 6x polopenzi
  • 1x snídani

Slevy

  • sleva 55+ platí jen pro termín 6.9. - 17.9. (sleva: -400 Kč)

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč)
  • 4lůžková kabina na trajektu tam i zpět (kabiny nutno hlásit již při přihlášení) (příplatek: 1600 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist