Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 26.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Řecko Zájezd č. 265

Řecko - velký okruh

Řecko - velký okruh
další fotografie »

Starověké Řecko - kolébka evropské civilizace. Kolik památek vlastně Řecko ukrývá? Poznejte v Řecku alespoň nejvýznamnější z nich, a to nejen ve vlastním Řecku, ale také na poloostrově Peloponés.


Program zájezdu

1. den (so): Odjezd brzy ráno z ČR, trasa přes Maďarsko, Srbsko, Makedonii.
2. den (ne): Návštěva SOLUNĚ (UNESCO) - prohlídka (Bílá věž, hradby, přístav, Galeriův vítězný oblouk, Rotunda, chrám Agios Dimitros, kostelík Panagea Chalkeon); LEPTOKARIA (letovisko pod Olympem) - večeře, nocleh.
3. den (po): Ráno odjezd směr křižácký hrad PLATAMONAS, dále do pohoří OLYMP - výjezd na vyhlídku, LIFIDRA - magnetická hora, archeologický areál DION, LITOCHORO - krátká prohlídka města, večeře, nocleh.
4. den (út): Odjezd na poutní místo AGIA PARASKIEVI v soutěsce TEMBI mezi pohořím OLYMPOS a OSSA; dále směr Larisa, Trikala, Kalambaka, METEORA (UNESCO) - tajemné kláštery na skalách, kouzelná krajina. Ubytování, večeře, nocleh.
5. den (st): THERMOPYLY - památník slavné bitvy mezi Řeky a Peršany, DELFY (UNESCO) - nejslavnější svatyně Řecka, působiště věštkyně PYTHIE, odjezd do Athén, ubytování, nocleh.
6. den (čt): Snídaně, začátek prohlídky ATHÉN (UNESCO) - nejvýznamnější starověké památky (Akropole, řecká a římská agora, Archeologické muzeum), nocleh.
7. den (pá): Snídaně, dokončení prohlídky ATHÉN, odpoledne odjezd na PELOPONÉS, AKROKORINTH - hora nad areálem starého města, krásné výhledy, KORINTHOS (UNESCO) - průplav.Odjezd do TOLA na ubytování.
8. den (so): Snídaně, EPIDAUROS (UNESCO) - zachovalé antické divadlo, zastávka v bájných MYKENÁCH (UNESCO) - Atreova pokladnice, Lví brána, hrobky antických hrdinů. NAUPLIO s dominující pevností Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Odpoledne koupání, nocleh v Tolu.
9. den (ne): Snídaně, odjezd do OLYMPIE (UNESCO) - antické sportoviště, Diův chrám. PATRAS - noční trajekt do Benátek (Terstu).
10. den (po): Plavba trajektem z Patrasu do Itálie.
11. den (út): Ráno vylodění v Itálii, příjezd do ČR ve večerních hod.

Propozice k zájezdu

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • palubní lístek na trajektu Patras - Itálie (zpravidla Benátky nebo Ancona)
  • průvodce
  • 7x ubytování
  • 4x snídani
  • 3x večeři

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč)
  • 4 lůžková kajuta na trajektu (nutno nahlásit již při přihlášení) (příplatek: 990 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist