Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 26.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Rusko Zájezd č. 214

Stockholm, Helsinky, Petrohrad a Pobaltí

Stockholm, Helsinky, Petrohrad a Pobaltí
další fotografie »

Za poznáním Petrohradu a Pobaltských republik se tentokrát vypravíme lodí ze švédského Stockholmu, poplujeme Baltským mořem s lodní společností Viking Line, navštívíme Helsinki i oblast Savonlinny ve finské jezerní plošině a pak nás již čekají zářící památky Petrohradu, Tallinu, Rigy a Vilniusu.


Program zájezdu

1. den: Odjezd ve velmi časných ranních hodinách z republiky, transit přes Německo do Lübecku - Travemünde, nalodění na trajekt, plavba Baltským mořem do Švédska. Vylodění v Trelleborgu a odjezd do Stockholmu.
2. den: STOCKHOLM – prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice v níž se udělují Nobelovy ceny, ev. unikátní Vasa muzeum a večer nalodění na trajekt do Finska (4lůžkové kajuty).
3. den: Snídaně na lodi, dále autobusem do finské metropole HELSINKI - prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme i Skalní chrám, halu Finlandia, olympijský stadion, Sibeliův monument. Přejezd do střediska zimních sportů Lahti. Nádhernou krajinou finské jezerní plošiny pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny.
4. den: SAVONLINNA - zastávka u impozantního vodního hradu Olavinlinna. V podvečerních hodinách přijedeme do PETROHRADU , ubytování a volno.
5. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, návštěva ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů. Fakultativní lodní projížďka po Něvě. Navštívíme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků). Okružní jízda městem. Ubytování.
6. den: PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne PETROHRAD náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, volno, návrat na hotel.
7. den: CARSKOJE SELO - palác Kateřiny I. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádherná JANTAROVÁ KOMNATA. Odjezd na ubytování do Tallinu.
8. den: TALLIN – prohlídka města ležícího u Finského zálivu - opevněné Staré město - Radniční náměstí, hanzovní, cechovní a kupecké domy. Odpoledne odjedeme směr baltské pobřeží na ubytování do Rigy.
9. den: Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA - stará část města, ulice Kalku, gotický kostel sv. Petra,ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, Rižský hrad - sídlo prezidenta, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. Odjezd na ubytování do Vilniusu.
10. den: VILNIUS - město na řece Neris, který svým půvabem připomíná Prahu - Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města s kostely, Jitřní brána. Program zakončí návštěva vodního zámku Trakai, sídlo litevských knížat. Odjezd, noční průjezd Polskem.
11. den: Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • trajekty Travemünde - Trelleborg a Stockholm - Turku/Helsinky
  • 8x ubytování (z toho 7x hotel - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžková kabina na trajektu Stockholm - Turku/Helsinki)
  • 8x snídani
  • průvodce

Fakultativně

  • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1890 Kč)
  • 4lůžková kajuta na trajektu Travemünde - Trelleborg (příplatek: 400 Kč)
  • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata - nutná rezervace předem v CK (příplatek: 850 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist