Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 28.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
fax: 241 432 027

Cornwall - po stopách krále Artuše a NP Dartmoor

Cornwall - po stopách krále Artuše a NP Dartmoor
další fotografie »

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall, plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti narodil v Tintagelu. Poznáme výjimečnou oblast - civilizací nedotčené vesnice, romantická a tajemná vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v rušných městech.


Program zájezdu

1. den (po): V pozdních odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den (út): Ráno přejedeme do Anglie a pokračujeme na jih k populárnímu a oblíbenému přímořskému letovisku BRIGHTON, které odjakživa přitahovalo společenskou smetánku. Prohlídka majestátního výstředního pavilonu Royal Pavilion, procházka po Palace Pier – typické pozdně viktoriánské molo z roku 1899. Odpoledne příjezd do města PORTSMOUTHU s bohatou námořní minulostí Anglie – prohlídka historické námořní oblasti Flagship Portsmouth s bývalou vlajkovou lodí admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru nebo lodi Mary Rose, moderní vyhlídková věž Spinnaker Tower, dlážděné nábřeží The Point. Ubytování.
3. den (st): Cesta na jihozápad Anglie, zastávka v hrabství Dorset na poloostrově Purbeck a prohlídka hradu CORFE, který patří mezi 15 nejúchvatnějších hradů světa, pozůstatky hradního opevnění stále působí velkolepým dojmem. Katedrální město EXETER, správní středisko Devonu - jedinečná katedrála. ANGLICKÁ RIVIÉRA - krátká návštěva malebných lázeňských městeček PAIGNTON a BRIXHAM. PLYMOUTH - město s bohatou historií mořeplavby.
4. den (čt): Celodenní výlet do jižní části CORNWALLU (UNESCO). Hrad ST. MICHAEL’S MOUNT. Městečko PENZANCE - rušné rekreační středisko, prohlídka Minack Theatre - impozantní divadlo na skalním útesu, možnost koupání na pláži Porthcurno. Nejzápadnější bod Anglie LAND'S END. Variantně dle horšího počasí bude závěr dne bude patřit typicky anglickému letovisku ST’IVES - podvečerní prohlídka města, fotogenický přístav.
5. den (pá): Celodenní výlet do západní části CORNWALLU (UNESCO). Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL -obklopený rozeklanými útesy s Merlinovou jeskyní a dle pověstí rodiště krále Artuše. Známé viktoriánské sídlo LANHYDROCK. Chráněné vřesoviště BODMIN MOOR, mj. zde navštívíme hospodu Jamaica Inn z 18. stol., kterou proslavila Daphne du Maurierová ve známém milostném příběhu o pašerácích.
6. den (so): NP DARTMOOR - krajina jakou byste uprostřed země nečekali. Divoká vřesoviště vytvořila hrůzostrašné prostředí pro detektivní román Artura Conana Doyla - Pes baskervilský. PRINCETOWN, nejvýše položená osada v celé Anglii (420 m). Navštívíme miniaturní vesnici POSTBRIDGE, přímo uprostřed NP. Projdeme okruh kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem. Odjezd do PLYMOUTHU - prohlídka přístavu, historický komplex plymouthských doků.
7. den (ne): GLASTONBURY - město zahalené tajemstvím a opředené mýtem o králi Artušovi. Procházka na vrch Glastonbury Tor. WELLS - prohlídka majestátní katedrály a Vicars'Close. Prohlídka historického jádra honosného gregoriánského lázeňského střediska BATH (UNESCO) v údolí řeky Avony, možnost návštěvy římských lázní. Ubytování v Londýně.
8. den (po): Pěší prohlídka LONDÝNA s průvodcem, pro ty z vás, kdo město již navštívili individuální program. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
9. den (út): Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
231-01 9.7 - 17.7.2018 15 990,- Odjezd též z Brna, Pardubic, Hradce Králové a Plzně. rezervovat »
volno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • 6x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • přejezd kanálu La Manche (Eurotunel nebo trajekt)
  • průvodce
  • 6x snídani

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 320 Kč)
  • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 4200 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist