Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 28.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
fax: 241 432 027

Nejkrásnější místa Skotska, ostrova Skye - letecky

Nejkrásnější místa Skotska, ostrova Skye - letecky
další fotografie »

Vydejte se s námi poznat rozmanitou skotskou krajinu, jež nemá v Británii obdoby. Travnaté kopce oblasti Borders, odlehlá horská údolí, třpytící se jezera, historická města a romantické hrady, vypínající se na ostrovech nebo u jezer. Samozřejmě ochutnáme i pravou skotskou whisky, budeme pátrat po lochnesské příšeře, obdivovat folklór země, skotskou muziku a úchvatný ostrov Skye, známý divokou scenérií, útesem Kilt Rock, jenž je pojmenován podle podobnosti s tradiční skotskou sukní.


Program zájezdu

1. den (ne): Odlet z průvodcem z Prahy do EDINBURGHU, transfer na ubytování do hotelu. Odpoledne pěší prohlídka města s průvodcem. Procházka po Royal Mile, Princess Street, možnost nákupů nebo výstup na vyhlídkový bod Calton Hill.
2. den (po): Nejnavštěvovanější skotské město EDINBURGH, prohlídka královské jachty Britannia, impozantní hrad Edinburgh Castle s korunovačními klenoty. Den zakončíme návštěvou Roslinské kaple (známé z filmu Šifra mistra Leonarda).
3. den (út): Ráno přejedeme přes strhující Forthské mosty, navštívíme jediný rotační lodní výtah tohoto typu na světě FALKIRK WHEEL, nacházející se nedaleko města Falkirk. Návštěva královského hradu STIRLING, který se tyčí vysoko na skále a po staletí vévodil skotským dějinám, z historického hlediska patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku. Přesuneme se na druhou stranu Stirlingu k Wallace Monument, rozhledna s expozicí o skotské historii i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka po nejstarším univerzitním městě Skotska ST. ANDREWS, které je považováno za „domov golfu“ a na zdejší univerzitě studoval i princ William.
4. den (st): Budeme projíždět typicky skotskou krajinou, územím Highlands, cestou navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu BLAIR ATHOL, prohlídka zámku Blair Castle, sídlo rodu Murray, vévodů z Athollu. Exkurze v palírně whisky DALWHINNIE DISTILLERY spojená s ochutnávkou. Přes pohoří Grampian Mountains a kolem několika jezer přijedeme k vyhlídce na údolí GREAT GLEN u vesnice Spean Bridge a dále k nejfotografovanějšímu hradu Skotska, k EILEAN DONAN, krátká zastávka, odjezd na ubytování na ostrov Skye.
5. den (čt): Celodenní výlet po legendami opředeném ostrově SKYE, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit. Navštívíme nejstarší rodové sídlo Skotska hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy Flag. V případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije asi 300 tuleňů. Přejezd po pobřeží poloostrova Trotternish, zastávka u KILT ROCK, útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Hlavní město ostrova, atraktivní rybářský přístav PORTREE s malebnou řadou barevných domů na pobřeží. Večer návrat na ubytování.
6. den (pá): Nejznámější a druhé největší jezero Skotska LOCH NESS, po cestě zastávka na troskách hradu URQUHART CASTLE, odkud je úžasný výhled na jezero Loch Ness, prohlídka hradu. Zastavíme v malebném městečku FORT AUGUSTUS, fakultativně výlet lodí po jezeře Loch Ness, prohlídka zdymadel Kaledonského kanálu. Milovníky přírody nadchne Skotská vysočina. Údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie Ben Nevis (1 344 m n.m. ), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range. Přejezd ke známému skotskému železničnímu viaduktu GLENFINNAN VIADUCT, lehký pěší výstup. Pro zájemce je připravena možnost fakultativní jízdy vlakem z Glenfinnan Viaduct do nedalekého Fort William na ubytování, výhledy a kouzlo skotské vysočiny. Ostatní pojedou do Fort William naším busem.
7. den (so): Jedno z nejkrásnějších údolí Skotska GLEN COE, při dobrém počasí procházka v nádherné přírodě. Přejezd do vesničky LUSS, která patří k nejhezčím vesnicím v Lowlands, s neobyčejně pitoreskními domky na břehu jezera Loch Lomond v Národním parku Trossachs. Odpoledne město GLASGOW, návštěva botanické zahrady, procházka po areálu univerzity. Budeme mít i možnost přejezdu metrem s nejmenším průměrem tunelu na světě ke stadionu FC Glasgow Rangers. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování a večeři.
8. den (ne): Ráno transfer na letiště, odlet do Prahy.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
229-01 5.8 - 12.8.2018 31 490 náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha - Edinburgh - Praha
  • letištní taxy
  • 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 6x snídani
  • 1x večeři
  • dopravu minibusem (příp. autokarem) po Skotsku
  • průvodce

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 480 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 6800 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist