Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 26.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
fax: 241 432 027

Poznávací zájezdy Rusko Zájezd č. 215

Petrohrad - klenot na Něvě letecky + Petrodvorce a Carskoje Selo

Petrohrad - klenot na Něvě letecky + Petrodvorce a Carskoje Selo
další fotografie »

+ Briliantová a Zlatá klenotnice

Jedinečný zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu poznáme nejen světoznámé památky a přepychové paláce, ale budeme mít i exkluzivní možnost navštívit Briliantovou a Zlatou klenotnici s korunovačními klenoty Ruských carů. Poznejte s námi bílé noci, otevírání mostů na Něvě, Petrodvorce, Jantarovou komnatu, velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria.


Program zájezdu

1. den (út): Odlet z Prahy s českým průvodcem do PETROHRADU , transfer do hotelu. Večer fakult. „otevírání mostů“ na Něvě, autobus nás odveze na náměstí Děkabristů, projížďka nočním osvíceným městem, chrám sv. Mikuláše na břehu kanálů – Petrohradské Benátky, otevírání mostů na Něvě. Návrat na hotel kolem 02:00 hod.
2. den (st): Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, města založeného r. 1703 Petrem Velikým. Navštívíme Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla - hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Světoznámá Ermitáž v Zimním paláci. Bezkonkurenční expozice a sbírky uměleckých předmětů, carských interiérů, exkluzivní možnost navštívit BRILIANTOVOU a ZLATOU KLENOTNICI s korunovačními klenoty Ruských carů a sbírkami zlata ze skythských mohyl. Večer fakult. projížďka lodí po vodních kanálech Petrohradu, okolo slavných rezidencí, paláců a mostů.
3. den (čt): Půldenní výlet do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době největšího rozkvětu ruské říše. Navštívíme obrovský Kateřinský palác, nevynecháme ani legendární Jantarovou komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ. Vesnici darovala r. 1765 Kateřina II. svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Po návratu do Petrohradu Jusupovský palác, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu, kde údajně přišel o svůj život zhýralý G. Rasputin.
4. den (pá): Ráno křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin a je opět k vidění po dvouleté generální opravě, navštívíme slavné muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci, jedna z nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců ve městě (unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina - Záporožci píší dopis tureckému sultánu, Burlaci na Volze, Sadko ve vodním království, skvělá sbírka umění ruské avantgardy aj.).
5. den (so): Grandiózní park PETRODVORCE (Petěrhof), letní rezidence Petra Velikého, jehož srdcem je Velká kaskádová fontána, nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, pokračování v prohlídce města vč. Senátního náměstí se slavnou sochou Měděného jezdce, kolosálního chrámu sv. Izáka, z jehož kopule otevře panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt - nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si přijdou na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.
6. den (ne): Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
215-01 13.6 - 18.6.2017 22 990 náhradník »
vyprodáno
215-02 17.7 - 22.7.2017 22 990 náhradník »
vyprodáno
215-03 8.8 - 13.8.2017 22 990 náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Cena zahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • leteckou dopravu Praha - Petrohrad - Praha
 • letištní taxy
 • transfery z / na letiště
 • dopravu autokarem na výlety - Petrodvorce, Puškin
 • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 5x snídani
 • průvodce

Fakultativně

 • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1890 Kč)
 • připojištění vyššího storna (příplatek: 200 Kč)
 • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata - nutná rezervace předem v CK min. 2 měsíce před odletem (příplatek: 850 Kč)
 • balíček vstupů: Briliantová a Zlatá klenotnice, Ermitáž a Zimní palác (nutná rezervace předem v CK - min. 2 měsíce před odletem) (příplatek: 2300 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist