Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 26.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
fax: 241 432 027

Jižní Dalmácie, ostrov Korčula a národní park Mljet

Jižní Dalmácie, ostrov Korčula a národní park Mljet
další fotografie »

Slunečními paprsky omývaná přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. Ubytováni budeme na poloostrově Pelješac, u krásných pláží jižní Dalmácie Formou výletů navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, hornatý poloostrov Pelješac, „perlu Jadranu“ Dubrovník aj. Sem jaro přichází dřív a léto končí později.


Program zájezdu

1. den (pá): V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den (so): Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, historické centrum, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd do jižní Dalmácie na poloostrov PELJEŠAC do oblíbeného letoviska Orebič. Městečko leží na tzv. Kapitánské riviéře v jihozápad. části poloostrova s bujnou vegetací. Ubytování, večeře.
3. den (ne): Pobyt u moře, individuální volno. Seznámení s městečkem OREBIČ, zdejší pobřeží disponuje těmi nejlepšími plážemi v jižní Dalmácii, které se rozkládají u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků a borovic.
4. den (po): Národní park MLJET. Fakult. lodní výlet na jeden z nejpřitažlivějších jadran. ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. Malo jezero a Veliko jezero, benediktinský klášter, koupání, městečko Pomena. V podvečer návrat na ubytování.
5. den (út): Pobyt u moře. Možnost ochutnávky zdejších proslulých červených vín Dingač a Postup v nedalekém vinařství.
6. den (st): Panoramatická jízda poloostrovem PELJEŠAC a návštěva městečka STON, městské hradby ze 14.stol, nejdelší obranný systém v Evropě, středověké stavby v centru města. „Perla“ Jadranu DUBROVNÍK, mramorem dlážděné ulice, promenáda Placa, barokní budovy historického jádra, úchvatný pohled z městských hradeb, to vše dělá z města jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Po prohlídce individuální volno, možnost fakult. výletu na ostrov Lokrum.
7. den (čt): Plavba lodí (cca 15 min.) do středověkého města KORČULA na stejnojmenném ostrově. Prohlídka Starého města, obranné hlásky, barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, katedrála sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola, budovy z kamene, moře a palmy. Odpoledne volno, koupání.
8. den (pá): Pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce je připravena pěší vycházka od hotelu k Františkánskému klášteru z 15. stol., kde se nachází i starý kapitánský hřbitov. Nádherné panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Milovníci turistiky mohou vystoupat na nejvyšší vrchol poloostrova Pelješac (Sveti Ilija 961 m n.m.).
9. den (so): Pobyt u moře, individuální volno, v podvečerních hodinách odjezd do ČR.
10. den (ne): Návrat v dopoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
124-01 16.6 - 25.6.2017 14 590 Odjezd též z Brna, Pardubic a HK. náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu luxusním klimatizovaným autobusem
  • pobytovou taxu
  • lodní lístek na Korčulu a zpět
  • 7x ubytování v pavilonech*** hotelu Bellevue (2lůžkové pokoje s klimatizací, balkonem nebo terasou)
  • 7x polopenzi formou bufetu
  • průvodce

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 300 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 4100 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist